Koronasmitte ved kirurgisk avdeling på Kalnes

En ansatt ved kirurgisk avdeling på Sykehuset Østfold var i nærkontakt med 11 pasienter før symptomene brøt ut.

En medarbeider i klinikk for kirurgi på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med 11 pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.

Det opplyser sykehuset på sine korona-sider.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 16 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Det er nå 95 medarbeidere i Covid-19 relatert fravær ved sykehuset.