– Kommunene vil bli sterkt presset

– Vi kan risikere at det blir en ny runde med kommunesammenslåinger etter valget. Da vil Nye Moss, Våler og Råde nok en gang komme under press fra regjeringen, sier Moss/Rygge Senterpartis førstekandidat, Tor Petter Ekroll.

Han viser til at kommunalminister Monica Mæland (H) har sagt at kommuner med færre enn 5.000 innbyggere er for små, og at debatten om flere kommunesammenslåinger bør starte etter valget.

- Lite populært
 

– Det er typisk at Høyre ikke ønsker seg noe debatt om dette før valget. For kommunesammenslåinger er ikke spesielt populært blant innbyggerne i de kommuner som blir forsøkt tvunget inn i ekteskap med sine nabokommuner.

– Men vil Sp gå inn for å reversere sammenslåingen mellom Moss og Rygge?

– Nei. Den prosessen er kommet for langt og jeg ville nok tro at også Moss kommune vil ha ro rundt sammenslåingsprosessene nå. Men det er klart at både Våler og Råde kan bli utsatt for et nytt press etter valget. Da kan Nye Moss fort bli en kommune som må igangsette nye samtaler og sammenslåingsprosesser.
Våler har omkring 5.500 innbyggere, mens Råde er noe større med rundt 7.500 innbyggere. Da Moss og Rygge skulle slås sammen, var det ikke mulig å få til lokale folkeavstemninger. Og selv om regjeringen snakker om frivillig sammenslåing, praktiserer den det motsatte. Av 118 kommuner som er blitt slått sammen til 46 nye kommuner de siste par årene, er 31 slått sammen med tvang.

– Økonomisk straff

– Både Råde og Våler greide å holde seg unna sammenslåing ved forrige korsvei. Hva blir annerledes nå?

– Det skal brukes sterkere økonomiske virkemidler. Kommuner som ikke slår seg sammen med andre, skal straffes økonomisk. Fylkesmennene har også fått i oppdrag av kommunalministeren å oppfordre til flere kommunesammenslåinger.
I Senterpartiet mener vi det er bortkastet tid og penger å ha nye runder med kommunesammenslåinger nå. Møter om kommunesammenslåing er ressurskrevende, og går på bekostning av tid og penger som lokalpolitikere bør bruke på å videreutvikle sin kommune til det beste for innbyggerne. Vi vil at ressursene skal brukes til blant annet å styrke skolen, eldreomsorgen, og barnevernet, sier Tor Petter Ekroll.
Han mener at eventuelle nye kommunesammenslåinger først må skje etter at det er avholdt folkeavstemninger i de kommunene dette vil gjelde.