I dag er det gratis å parkere el- og hydrogenbiler på alle kommunale parkeringsplasser i Moss. Det foreligger ingen planer om å endre dette per i dag.

Kommunene kan bli tvunget til å endre p-takstene sine

I Moss kan el- og hydrogenbiler parkere gratis på kommunale plasser, mens i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden må de betale visse steder. Det kan nå skape problemer for kommunene.

Stortinget har nemlig bestemt at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av det konvensjonelle biler betaler.

Det samme pristaket innføres allerede fra og med torsdag 1. mars på landets riksfergesamband, minus Moss-Horten, men det er foreløpig ikke fastsatt når de nye bestemmelsene vil gjelde for parkeringsplasser.

Norsk elbilforening skriver at det sannsynligvis vil tre i kraft i løpet av andre halvår av 2018.

Det skjer kun et par år etter at Samferdselsdepartementet slo fast at det skulle være opp til kommunene å bestemme hva det skal koste å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser.

Beholder gratisparkering

Moss var en av få kommuner i landet som lot el- og hydrogenbiler parkere gratis på samtlige kommunale parkeringsplasser.

Vi får opplyst at det per nå ikke foreligger noen planer om å endre det. Med andre ord skal det fortsatt være gratis for elbilister å parkere på kommunale p-plasser i Moss, selv etter at endringen om at prisen kan settes til 50 prosent innføres.

Må gjennomgå ordning

Å justere på prisen for elbilparkeringen betyr at det må gjøres endringer i både dagens skilting og betalingsløsninger. Det slipper dermed Moss, men i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden er situasjonen en annen.

I de byene har det nemlig kun blitt gitt visse fritak for elbilparking i dag. I Fredrikstad og Halden tas det fortsatt betalt på kommunale plasser i bykjernen, mens i Sarpsborg gjelder det alle korttidsplasser.

Avventer

I Halden kommune jobbes det for tida med en utredning som skal fastsette fremtidige parkeringssatser. Det som er klart per i dag er at med den nye bestemmelsen må parkeringsavgiften for elbiler i bykjernen, altså Sone 1, enten kuttes eller fjernes. Det kan få konsekvenser for prisen for elbilparkering i Sone 2 og 3, som i dag er gratis.

Fredrikstad er i en lignende situasjon.

Sarpsborg kommune har foreløpig ikke sett på hvordan de skal tilpasse seg de nye parkeringsendringene når – eller hvis – de kommer.