Kommunen skal vurdere å anmelde Statens vegvesen etter snødumping

På bakgrunn av snødumpingen i Mossesundet skal Moss kommune vurdere å anmelde Statens vegvesen (SVV) for brudd på Forurensingsloven.

Det ble avgjort på det forrige møtet i Miljø og samferdselsutvalget (MISA).

Joakim Sveli (Venstre), som tok opp saken, forteller at Fylkesmannen har offentlig bekreftet at det er brudd på Forurensingsloven å dumpe urenset snø i sjøen uten utslippstillatelse. Statens Vegvesen har påtatt seg ansvaret for at det ble dumpet mange snølass utenfor Alphabryggene i Moss forrige helg, og byggeleder Kim Eirik Kongshaug innrømmet at de gjorde en stor feil.

Alternative løsninger

– Det er klart at vi skulle ha søkt fylkesmannen i forkant, men det gjorde vi ikke. Og jeg har ikke noe å si til vårt forsvar, sa Kongshaug til Dagsavisen Moss Dagblad.

Joakim Sveli påpeker at Moss kommune har funnet alternative løsninger for deponering av snø, og at det må også Statens vegvesen være i stand til å greie.
– Jeg er opptatt av at kommunen tar initiativ til tiltak som kan sikre at det ikke skjer igjen, sier han.

Dette er hva som ble vedtatt i MISA:

1. Vurdering av en anmeldelse av Statens Vegvesen for brudd på Forurensingsloven. Ikke fordi det er viktig å straffe noen eller SVV, men fordi dette vil ha allmennpreventiv effekt.
2. Vurdering av tiltak for å forebygge slik snødumping. For eksempel invitere Fylkesmannen og SVV til å lage en veileder for entreprenører på vinterdrift og eventuelle årlige kurs i forkant av sesongen.