Klart for 1. mai i Moss

Leder i Moss AUF, Floyd Baker, skal holde årets 1. mai-appell ved bysten av Einar Gerhardsen, og mosseordfører Hanne Tollerud skal bruke 1. mai-talerstolen til å markere et skarpt skille mellom høyre- og venstresida i politikken.

– Jeg har snakket med både fagorganiserte og folk fra andre miljøer som forteller at de har problemer med å skille mellom den politiske høyre- og venstresida. Det er bekymringsfullt. For skillelinjene er fortsatt glassklare. I Moss har dette kommet klarest til syne ved at vi rekommunaliserte sykehjem og andre helsetjenester så raskt det lot seg gjøre etter at vi sikret flertall i kommunestyret. Høyresiden sikrer skattelette til dem som har mest fra før, mens vi ønsker å sikre velferdstjenestene for hele befolkningen. Skattelette til de rike og privatisering må ses i sammenheng, for begge deler går ut over dem som har trang økonomi, mener Hanne Tollerud.

– Blir dette et ledd i den kommende valgkampen?

– Ja. Det er jo svært viktig at vi viser at et samfunn som er styrt etter et sosialdemokratisk verdigrunnlag, skiller seg vesentlig fra et samfunn basert på en konservativ ideologi, sier Tollerud.

Radikal kulturfrokost

1. mai starter med den tradisjonelle «Radikale kulturfrokosten» i regi av Rødt, SV, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom. Det er House of Foundation i Møllebyen som er vertskap for frokosten, og det vil bli underholdning, appeller og kunst- og boklotteri. Frokosten trekker vanligvis fullt hus, og er blitt fast innslag i byens 1. mai-feiring.

Demonstrasjonstog

Årets demonstrasjonstoget går fra Storebro, gjennom Moss sentrum og ender opp ved paviljongen i Kirkeparken. Her blir det fire appeller. Ved siden av Hanne Tollerud, skal Vålers ordfører Reidar Kaabbel holde en appell.   Det samme skal SVs førstekandidat Øivind Tandberg-Hanssen og Rødts annenkandidat Ann May Noomi Martinsen. Hun vil blant annet ta for seg hva som må gjøres for å bekjempe barnefattigdommen, og vil også sette søkelyset på sosial dumping. Arrangementet i Kirkeparken avsluttes med allsang av «Internasjonalen».

Einar Gerhardsen

Leder i Moss AUF, Floyd Baker (19), skal debutere som taler i det offentlige rom ved holde appellen ved bysten til landsfader Einar Gerhardsen utenfor Kirkegata 14. Han vil for søke å trekke de historiske linjene fra Gerhardsens tid og fram til framtidas samfunn.
– Einar Gerhardsen sto i spissen for å sikre det solidariske velferdssamfunnet som vi kan nyte godt av i dag. Det er mange unge som ikke vet dette, og på 1. mai er det viktig å finne fram til sosialdemokratiets røtter. Så må vi se framover på hvordan disse verdiene også skal være med på å forme det framtidige samfunnet, sier Floyd Baker.