Klar melding til Statens vegvesen: Kulturlandskapet i Rygge må respekteres

Under historiens siste kommunestyremøte i Rygge sa et enstemming politisk styre nei til riksvei 19 i dagen.

Rygge kommunestyres siste vedtak i kommunens aller siste møte torsdag 14. november, var en klar melding til Statens vegvesen. Det var enstemmighet om at Statens vegvesen straks bør skrinlegge alle planer og utredninger om et nytt fergeleie ved Revlingen eller Feste, og Ryggepolitikerne vil heller ikke akseptere noe annet enn at en framtidig riksvei 19 fra fergeleiet til E6 må legges i tunnel.

LES OGSÅ: Frykter landskapet i Rygge skal bli rasert av fergetrafikk fra riksvei 19

Det var varaordfører Finn Erik Blakstad (V) som fremmet forslaget om en uttalelse. Underveis i møtet ble Blakstads opprinnelige utkast skjerpet noe, og dette falt i god jord blant samtlige partier.

Uttalelsen lyder slik:

«Rygge kommunestyre er kjent med at Statens vegvesen nå utreder ulike alternativer for fremtidig plassering av fergeleie og Riksvei 19. (vei til fergeleiet) Rygge kommunestyre tar avstand fra enhver Riksvei 19 i dagen langs fjorden sydover og gjennom Rygges kulturlandskap. Kommunestyret tar også avstand fra eventuell plassering av Fergeleiet på Revlingen eller Feste. Kulturlandskapet i Rygge må respekteres og verdsettes som en viktig nasjonal verdi. Vår viktigste kulturarv må ikke ofres. Verdien av vårt landskap er høyere enn kostnaden med en tunnel».

LES OGSÅ: «Se for deg en firefelts motorvei med dundrende trafikk gjennom Dyreskogen og Carlberg»