Kjørte i 68/t i Helgerødgata

Ved en laserkontroll i Helgerødgata søndag kveld ble en bilist tatt for å ha kjørt i 68 km/t. Det er 50-sone på stedet.

Utrykningspolitiet (UP) melder på twitter at tre bilister fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort i Helgerødgata på Jeløy. Laserkontrollen ble avholdt i mellom klokken 19.00 til 20.30 søndag kveld. Den høyeste målte hastigheten var 68 km/t. Vedkommende sjåfør kan regne med et gebyr på minst 3.800 kroner for å ha tråkket litt for hardt på gasspedalen.

Gebyrsatser

I "Forskrift om forenklet forelegg" er gebyrsatsene beskrevet slik:

For en fart på 60 km/t eller lavere:

Til og med 5 km over fartsgrensen:     kr.    800,-
Til og med 10 km over fartsgrensen:   kr. 2.100,-
Til og med 15 km over fartsgrensen:   kr. 3.800,-
Til og med 20 km over fartsgrensen:   kr. 5.500,-
Til og med 25 km over fartsgrensen:   kr. 8.500,-

For en fart på 70 km/t eller høyere:

Til og med 5 km over fartsgrensen:     kr.     800,-
Til og med 10 km over fartsgrensen:   kr.   2.100,-
Til og med 15 km over fartsgrensen:   kr.   3.400,-
Til og med 20 km over fartsgrensen:   kr.   4.700,-
Til og med 25 km over fartsgrensen:   kr.   6.400,-
Til og med 30 km over fartsgrensen:   kr.   8.500,-
Til og med 35 km over fartsgrensen:   kr. 10.200,-