Kirkens Bymisjon deler ukentlig ut mat til trengende i Moss

– Dette er veldig viktig for mange, og vil komme enda flere til gode, sier Ine Lindberg.

Hver uke deler Kirkens Bymisjon ut mat til trengende i Moss. Under koronakrisen, med stigende arbeidsledighet, har det vært økende pågang. 

– Vi ser at det er mange som sliter med å få endene til å møtes. Spesielt i disse tider – både med tanke på å få mat på bordet og å ha noen å snakke med, forteller Odd Kjetil Valen, ansatt i Kirkens Bymisjon.

Hver uke er det omtrent 50 personer som kommer innom og henter et par poser med mat til seg og sine. I tillegg får disse gode samtaler og en klapp på ryggen i en hverdag som kanskje ikke er så enkel.

Denne uka var det masse overskuddsmat til fordeling i Kirkegata. Fra venstre: Gro Kåsmoli og Ine Lindberg. Foto: Peder Wehn
Foto: Peder Wehn

Denne uka var det masse overskuddsmat til omfordeling i Kirkegata. Fra venstre: Gro Kåsmoli og Ine Lindberg. Foto: Peder Wehn 

Fattigdom et økende problem

Fattigdom i Norge det man kaller relativ. Dette er mennesker som har svært lite å rutte med sammenlignet med resten av befolkningen. 

Det er to målestokker som vanligvis brukes i denne sammenhengen: OECD og EU sine inntektsparametre. OECD setter grensen til 50 prosent av medianinntekten i det gitte landet, mens EU setter dette til 60 prosent. Dette betyr at hvis man har en inntekt under disse prosentandelene, kan man karakteriseres som fattig. Dessuten må inntekten til vedkommende ligge under disse grensene i tre påfølgende år for å kunne bli inkludert i kategorien.

Årsakene til fattigdom er mange og sammensatte. De fleste står uten arbeid og går på sosialhjelp. Og det er skremmende å se at fattigdom i dagens samfunn har en stabil økning. Ifølge forskning.no var tallet 9,6 prosent i 2011. I 2014 hadde dette tallet økt 10,8 prosent, og i 2017 kunne 11,2 prosent av befolkningen karakteriseres som fattige.

I Europa for øvrig ser det enda mer dystert ut. Det er for eksempel rundt 14 millionen engelskmenn, både arbeidsløse og i arbeid, som har problemer med å få endene til å møtes. Totalt sett bor det 66 millioner mennesker i Storbritannia.

Et verdifullt tiltak

I 2017 ble Matsentralen Norge, en paraplyorganisasjon for alle matsentraler i Norge, stiftet av Frelsesarmeen, Blå Kors og Kirkens Bymisjon. Stiftelsen jobber for såkalt redistribusjon av overskuddsmat. Før ble alt av overskuddsmat kastet. Nå blir denne maten fordelt til Matsentralens medlemmer.

I 2017 resulterte dette i at nettverket omfordelte hele 1.400 tonn mat til mennesker i nød. Dette tilsvarer 2,8 millioner måltider på landsbasis.

Kirkens Bymisjon har en rekke avtalepartnere som leverer mat til den ukentlige matsentralen i Moss sentrum. Denne uka hentet Ine Lindberg store mengder mat på ASKO sitt lager i Vestby, og Rema 1000 ved Mosseporten og Kiwi i Rabekkgata stilte med et betydelig parti kylling, brød og grønnsaker.

Rema 1000 Verket bidro med et stort parti brød og grønnsaker. Foto: Peder Wehn
Foto: Peder Wehn

Rema 1000 ved Mosseporten bidro med et stort parti brød og grønnsaker. Foto: Peder Wehn 

– Dette er veldig viktig for mange, og vil komme enda flere til gode. Vi ser at det er mange som sliter. Mange føler kanskje at det er stigmatiserende å motta mat, men dette handler om å gi trengende en hjelpende hånd, understreker Ine Lindberg, ansatt i Kirkens Bymisjon.

– Mange kommer også innom for en kaffekopp og prat. Under koronakrisen har vi sett at det er mange som går hjemme uten å sosialisere med noen i løpet av hverdagen. Derfor er dette et tosidig prosjekt, nemlig å fordele overskuddsmat til mennesker i nød, og å få dem til å føle seg sett, nevner medarbeider Gro Kåsmoli.

– Vi setter veldig pris på dette

På vei inn til matsentralen til Kirkens Bymisjon får alle kundene tildelt en bærepose med mat. I tillegg er det et plukk og velg-system hvor man kan ta fra en «buffé» med alskens produkter.

Tommy, som selv jobber som frivillig ved Kirkens Bymisjon, var innom og slo av en hyggelig prat. Foto: Peder Wehn
Foto: Peder Wehn

Tommy var innom og slo av en hyggelig prat. Foto: Peder Wehn 

– Vi setter veldig pris på dette tilbudet. Det er dessverre mange som sliter i det skjulte. Og derfor er det fantastisk at Bymisjonen har dette tilbudet. Det er en unik fellesskapsfølelse, konstaterer Tommy.

Underveis kommer Tamara med nylagde vårruller til de ansatte.

– Jeg er så takknemlig for dette. Bymisjonen står på og gjør hverdagen vår mye enklere. Derfor pleier jeg å kokkelere eller bake noe av de produktene jeg fikk sist uke, og servere det til de ansatte og frivillige, forteller Tamara.

Tamara kom med deilige vårruller til de ansatte ved Kirkens Bymisjon, lagd med råvarer hun fikk sist uke fra matsentralen. Foto: Peder Wehn
Foto: Peder Wehn

Tamara kom med deilige vårruller til de ansatte ved Kirkens Bymisjon, lagd med råvarer hun fikk sist uke fra matsentralen. Foto: Peder Wehn 

Situasjonsbestemt nødhjelpstiltak

Matutdelingen er et tiltak som vokst i størrelse under koronakrisen, og det fikk raskt et mye større omfang enn forventet. Derfor etablerte Kirkens Bymisjon tiltaket med gaver som de fikk fra matleverandørene og ved egne midler. For Kirkens Bymisjon innebærer dette både husleie og lønnskostnader, selv om vi har godt hjulpet av frivillig innsats og gaver fra private. En videre drift er avhengig av å få dekket inn kostnadene med ekstern finansiering.

– Foreløpig regnes matutdeling som et situasjonsbestemt nødhjelpstiltak, og det er ikke tatt stilling til om dette blir et nytt arbeidsområde for organisasjon. Samtidig har koronakrisen bidratt til å avdekke nye behov som også Kirkens Bymisjon må ta med seg i det videre arbeidet, nevner Valen. 

For øyeblikket leier Kirkens Bymisjon lokalene i Kirkegata av Moss kommune. Dette beløper seg til 12.000 kroner i måneden

Viktig å støtte slike tiltak

Finn Jensen (KrF) legger vekt på viktigheten av å ha en sterk Kirkens Bymisjon i Moss:

– Vi skal ta vare på Kirkens Bymisjon i Moss. De gjør en viktig jobb og er et godt supplement til det kommunale tilbudet. Men det er minst tre ting vi må tenke på. Det ene er likebehandling av de ulike frivillighetstiltakene hva gjelder samarbeid, tilskudd og eventuell subsidiering. Det er jo Moss’ kommunale eiendomsselskap (MKE) som håndterer disse avtalene, så vi politikere må operere gjennom den ordinære styringen av MKE, sier han.

– Det andre er den stramme budsjettsituasjonen. Denne tilsier at tilskudd i hovedsak må skje gjennom den ordinære budsjettbehandlingen. Det vil være uansvarlig å love noe nå, særlig siden dette går gjennom MKE, men jeg lover seriøs behandling på grunnlag av en spesifisert søknad når den tid kommer, som også beskriver effekten av tiltakene, fortsetter Jensen.

Foto: Peder Wehn

Finn Jensen (KrF) understreker viktigheten av det arbeidet Kirkens Bymisjon gjør i Moss, og ønsker å videreutvikle kommunens samarbeidsplan med idelle organisasjoner. Foto: Privat 

– Det tredje er at vi må se på alle de ulike frivillighetstiltakene vi har fra gamle Rygge og Moss for å sørge for samordning og hindre for mange overlappende tjenester. Samlokalisering av tiltak kan her være et element.  Her vil den kommende frivillighetsstrategien være viktig. Hvis MKE overpriser seg i leiemarkedet må vi se på det, poengterer Jensen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.