Jubileumsboka er kommet i nytt opplag

Første opplag av jubileumsboka ”Moss som den er – og var” ble revet bort i løpet av tre uker i november 2019. Nå har Moss Historielag sørget for et nytt opplag.

- Vi var ikke forberedt på at det var så mange som ville kjøpe boka. Vi regnet med at de første 1.750 eksemplarene skulle holde fram til jul. Men vi var utsolgt før vi kom til adventstida. Det var en positiv overraskelse,  sier bokredaktør Oddvar Aasen.

Det var ikke mulig å få et nytt opplag så kort tid før jul, men Moss Historielag bestemte seg raskt for å trykke opp boka på nytt. Og på torsdag 30. januar kom 1.500 nye bøker til Moss. De er nå i salg i byens bokhandlere.

Beskrivelse av Moss

”Moss som den er – og var” er en bok som beskriver hvordan Moss så ut i 2019, rett før byen ble slått sammen med Rygge. Boka er full av historier og bilder fra de ulike områdene i Moss. For å få til en helhet, er det også lagt inn litt om den eldre Mossehistorien.
Boka er delt inn i 18 kapitler, som hver tar for seg en geografisk del av byen. Alle de viktigste bydelene er med, inkludert Ekholt og Øreåsen/Årvoll fra det opprinnelige Rygge.