– Jordkvaliteten på Kallumjordet er utmerket til grønnsaker og korn

– Det er førsteklasses jordkvalitet på Kallumjordet. Både for grønnsakproduksjon og korn, sier Egil Holmsen fra Landbrukskontoret for Moss og Råde. Tirsdag ettermiddag overleverte aksjonsgruppa "Bevar Kallumjordet" et opprop til støtte for styringsflertallet i Moss, som ønsker å beholde Kallumjordet som dyrket mark.

Egil Holmsen kommenterer følgende utsagn i Moss Avis fra Block Watnes distriktssjef Bent Drageset: "Dette er et veldig inneklemt jorde med dårlig kvalitet".  Holmsen bestrider distriktssjefens uttalelser. Han mener at jordkvaliteten er utmerket for dyrking av både grønnsaker og korn. Egil Holmsen skal utforme et faglig notat om Kallumjordet som  skal presenteres i Moss kommunestyre torsdag 11. juni. 

Lett, næringsfattig jord

Da Dagsavisen Moss Dagblad konfronterer Bent Drageset med uttalelsene om jordkvaliteten, trekker han seg litt. 

– Jeg formulerte meg litt annerledes enn det som kom på trykk. Jeg sa noe slikt som at dette ikke er jord av den høyeste kvalitet. Det bygger på jordprøver som Block Watne har tilgang til, sier Drageset.

Utviklingssjef Hilde Warp i selskapet Aase Utvikling er rådgiver for Block Watne. Hun forteller at selskapet har brukt ekspertise fra Jordplan for å få vurdert Kallumjordet. På bakgrunn av jordanalysene fra Jordplan, presiserer hun  Block Watnes standpunkt slik: "Jordprøveanalysene vi har fått utført viser at Kallumjordet har lett, næringsfattig jord som må vannes mye, og tilføres all næring som trengs i løpet av sesongen. Det er spesielt kalium som må tilføres. Videre viser beregnet kalkkart at det må det tilføres 10 tonn Agri halvbrent kalk for dyrking av korn og grønnsaker. Det er også et stort vanningsbehov.
I praksis betyr det at det kan det dyrkes grønnsaker på jordet, men det krever en større investering i vanningsanlegg som kommer i tillegg til driftskostnadene som følger av nevnte tilføring av næring. Med et lite, inneklemt jorde, der det er vanskelig å drifte optimalt fordi driften også må tilpasses naboene med tanke på støy fra jordbruksmaskiner og fare for at både vann, gjødsel og kalk kan blåse over på boligene på alle kanter, er det et økonomisk spørsmål om det er bønder som er villige til å gjøre slike investeringer".

Vanningsanlegg

Det er Dilling Vanningslag som drifter det nærmeste vanningsanlegget til Kallumjordet. Styreleder Carl Gauterud fortelle at de har kapasitet nok til å forsyne Kallumjordet med vann.
– Styret har ikke behandlet dette spørsmålet ennå, så jeg kan foreløpig ikke uttale meg om hvorvidt Dilling Vanningslag blir en aktuell samarbeidspartner. Dette er jo også et kostnadsspørsmål, sier Gauterud.

Dyrket mark

Striden om Kallumjordet står mellom Block Watne, som har kjøpt Kallumjordet for drøyt 62 millioner kroner for å bygge boliger der, og styringsflertallet i Moss kommune, som nå vil at Kallumjordet skal beholdes som dyrket mark. Tirsdag 9. juni troppet medlemmer av aksjonsgruppa "Bevar Kallumjordet" opp foran rådhuset i Moss og overleverte et opprop til støtte for flertallets vedtak.

– Vi har jobbet for å bevare Kallumjordet som dyrket mark helt siden det ble klart at Block Watne ønsket å bygge boliger der. Oppropet ble lagt ut på sosiale medier 21. mai. Da visste vi ikke at det politiske flertallet i Moss var i ferd med å bestemme seg for å bevare Kallumjordet. Den beslutningen ble vi kjent med i slutten av mai. Men rundt 400 personer har signert på oppropet, og vi bestemte oss for å overlevere dette til politikerne før kommunestyremøtet torsdag 11. juni. Vi er glade for at det nå ser ut til å bli flertall for vårt syn, sier en av initiativtakerne, Halvor Been.

To avlinger i året

Hovedpunktene i oppropet er:

  •  Kallumjordet er blitt kultivert i generasjoner og  består av førsteklasses matjord
  • De klimatiske forhold for jordbruk er maksimale – det kan, ved dyrking av enkelte grønnsaker, tas ut to avlinger i året.
  •  Det er beregnet at man kan høste 500 kg matkorn pr. mål (totalt 25 tonn pr.avling)
  •  Likeledes kan man høste 5 tonn grønnsaker pr mål (250 tonn pr.avling)
  • Jordkvaliteten sammenlignes med høykvalitetsjorda på Gon, Rygge
  •  Å flytte den eksisterende jorda til andre deler av kommunen, anses ikke regningssvarende 

Som et tilleggpunkt nevnes det at den utrydningstruede sanglerka, som er rødlistet,  er årlig observert på jordet i hekketiden.

  – Glad for vedtaket

Tidligere Ryggepolitiker Finn A. Jensen (KrF) er glad for den beslutningen det politiske flertallet i Moss kommet er kommet fram til.

– Det er blitt en langt større bevissthet om klimakrisa de siste årene, og det er derfor naturlig at det nå blir gjort vedtak som setter klimaet foran utbygging av matjord. Det er ikke hyggelig for utbygger Block Watne å få beskjed om at de må endre planene sine. Men også utbyggere må ta inn over seg at miljøvern er så viktig at de må ta med dette i sine risikovurderinger når de går inn i nye utbyggingsprosjekter, sier Finn A. Jensen.