Innvandrer løy om identiteten i seks år

Nå er han dømt til fengsel.

En mann bosatt i Østfold kom til Norge som asylsøker i 2012. Da oppga han til norske myndigheter at han kom fra Somalia.

Det samme gjorde han tre år senere, da han fikk innvilget permanent oppholdstillatelse i Norge.

Nå viser det seg at mannen har løyet om identiteten sin. I virkeligheten kommer han fra Djibouti, et av nabolandene til Somalia, og har et annet navn enn oppgitt.

Han er nå dømt til 120 dagers fengsel for å ha villedet myndighetene.

Fikk redusert straff

Tingretten mente fem måneders fengsel var riktig straff, men reduserte den på grunn av at mannen tilsto.

Tilståelsen kom derimot først etter at mannen var blitt konfrontert med en rekke forhold. Den ble derfor ikke vektlakt like mye som påtalemyndigheten foreslo.