Ingen lettelser i smitteverntiltakene

Det er ikke aktuelt med lettelser i koronatiltakene i Moss nå, sa ordfører Hanne Tollerud på den første pressebriefen i 2021.

Hun manet til samhold, og anmodet byens innbyggere til å holde ut en stund til. Både ordføreren og kommuneoverlege Kristian Krogshus forventer at smittetallene skal øke enda mer, som følge av økt sosialt samvær gjennom jul og nyttår. 
- Det er derfor ekstra viktig at vi unngår å ha besøk hjemme de neste fjorten dagene og ellers følger koronareglene som gjelder i Moss. Nå må vi stå sammen skulder ved skulder gjennom det som forhåpentligvis er oppløpssiden av pandemien. I dag starter vi vaksineringen av beboere på sykehjem, og vi må holde ut litt til i solidaritet med hverandre, sa Hanne Tollerud.

Viderefører tiltakene

Førstkommende torsdag skal formannskapet møtes for å ta stilling til en videreføring av koronareglene i Moss. Kommunens kriseledelse  anbefaler en videreføring av reglene; med noen justeringer. Kristian Krogshus vil foreløpig ikke ut med hvilke justeringer det er snakk om. 
- Det skal først legges fram for formannskapet, og drøftes der, sier han.

Fem nye smittede i Moss

Siste døgn er det er påvist fem nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Alle er over 18 år. Smittekilden for tre av de smittede er kjente nærkontakter, mens to har foreløpig ukjent smittekilde. Totalt er det nå 800 personer som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden.

Stans i fritidsaktiviteter

Kristian Krogshus forteller at Moss kommune slutter seg til  regjeringens anbefaling om at stans i organisert fritidsaktiviteter også skal gjelde for barn som ikke tilhører samme skolekohort. 
- Betyr det at det blir et forbud mot å drive organisert barneidrett de neste par ukene?
- Ja, vi vil forby organisert idrett innendørs fram til 18. januar. For i de fleste idrettsklubber er det vanlig med utøvere fra flere miljøer og flere skoler, sier Krogshus.
 

Omsorgsboligene

Moss kommune har nylig hatt smitteutbrudd som har rammet Rosnes, Eddaveien og Skoggata omsorgsboliger. Det er i den senere tiden ikke påvist koronasmitte i tilknytning til Eddaveien og Skoggata omsorgsboliger, mens det ble påvist koronasmitte hos en ansatt ved Rosnes så nylig som 3. januar.
- Totalt har syv beboere og seks ansatte ved Rosnes fått påvist koronasmitte. Til sammen to ansatte ved henholdsvis Eddaveien og Skoggata har fått påvist smitte, men her har vi heldigvis ikke sett noe videre smitte til beboere eller andre ansatte, sier Kristian Krogshus.  

Ingen i karantene fra Ekholt skole

Rett før juleferien fikk vi også et smitteutbrudd  knyttet til Ekholt skole.  Totalt er det 12 elever og åtte ansatte som har fått påvist smitte ved Ekholt skole. Ingen elever eller ansatte ved Ekholt er i karantene nå.  

Kristian Krogshus anbefaler at de forskriftsfestede tiltakene Moss kommune har innført, blir  videreført til 18. januar, , med enkelte justeringer. Bakgrunnen for denne enbefalingen er: 

  • Økende smittetall utenom avgrensete utbrudd og fare for at smitten stiger raskt. 
  • En større andel - per i dag 7 prosent - av de som har testet seg, har positiv prøve. Det kan bety at det er for få som tester seg. Det er viktig å teste seg, selv ved milde symptomer. 
  • Smittetilfellene er som regel i små klynger 
  • I uke 52-53 har 11 prosent av smittetilfelle hatt ukjent smittekilde. Det er lavere enn før jul, men likevel alvorlig høyt. 
  • Nå som julehøytiden er over, forventes et økende antall smittede i Moss kommune som følge av økt sosial kontakt i forbindelse med julefeiring i Norge, samt som følge av at noen reiser tilbake til Norge fra opphold i land med høyere smittepress. 
  • Kapasiteten for smittesporing er under press. 
  • Vaksinering av risikogrupper og utvalgt helsepersonell startet 5. januar. Vaksineringen er av avgjørende betydning for å stanse pandemien, men å vaksinere så mange mennesker utgjør også en belastning på kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.

176 vaksinedoser

Moss kommune har foreløpig fått 176 vaksiner. 20 prosent av disse er øremerket helsepersonell som jobber i stor risiko for å bli smittet. Det kommer nye forsyninger av vaksiner i løpet av neste uke.