Hotell Jeløy Radio i Moss, hvor regjeringsforhandlinger pågår i januar 2018.

«Ikke glem pendlerne»

Regjeringsforhandlingene langs en av Norges største pendlerårer: Husk på behovene til folk flest.

LESERBREV: Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF

Høyre, Frp og Venstre har nå innledet regjeringsforhandlingene på Jeløy i Moss. Vi håper politikerne sikrer pendlerne både i Moss og resten av landet en bedre hverdagsreise.

Da partilederne reiste til Jeløy for regjeringsforhandlingene, møtte de trafikkaoset i Moss. Mange pendler til jobb i Oslo, både med bil og tog. Vi håper de vier de som står i kø ut av byen noen tanker og vurderer disse menneskenes faktiske utfordringer når de forhandler den kommende uken.

I tillegg til skjermet beliggenhet og flotte omgivelser på Jeløy, håper vi hotellets motto gir det lille ekstra: «Det lille stedet for de store tanker». Dette er en god ramme som gir håp om at politikerne legger til rette for en transportpolitikk som ikke slår skjevt ut – folk flest er avhengig av et reelt og godt tilbud for å få en mest mulig effektiv hverdagsreise.

Endringer i transportsystemet er den delen av klimapolitikken som griper mest inn i hverdagen til folk, og virkemidlene som tas i bruk i dag er ikke egnet for framtiden. Vi må tenke nytt.

NAF frykter at det vil bli innført tiltak som gjør omstillingen unødvendig vanskelig. Det er ikke bare industri og næringsliv som trenger forutsigbarhet, det gjør folk flest også.

Vårt håp er at politikerne tenker på alle de som bor langs en av Norges største pendlerårer når de selv jobber med forhandlingene nettopp der.

NAF ønsker lykke til med forhandlingene. Vårt ønske er at de klimamålene politikerne har satt seg ikke må slå ut negativt på folks transportbehov. Tvert imot. Vi blir flere og flere særlig i og rundt byene. Kø, kork og kaos må avlastes av god kollektivtransport og bilen må vi få bruke der den fungerer best.