Hvordan vil dere ha Nye Moss?

To ordførere og to arealplanleggere fra Moss og Rygge kommuner vil høre folkets mening om hva som forventes når de to kommunene smelter sammen til en fra 1. januar 2020. Første folkemøte blir på Nøkkeland skole tirsdag 5. februar klokka 18.30.

- Nye Moss kommune har vedtatt visjonen "Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere". Men hva innebærer en slik visjon for innbyggerne i de enkelte boligområdene i byen? Dette ønsker vi å få vite mer om i direkte samataler med  byens innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre interesserte, sier ordfører Hanne Tollerud. Sammen med ordfører-kollega Inger-Lise Skartlien inviterer hun til seks folkemøter i ulike regioner.

Her er møteplanen

Tirsdag 5. februar Nøkkeland skole - Nordre bydel

Torsdag 7. februar Bytårnet skole - Sentrum, Mosseskogen, Krapfoss

Tirsdag 12. februar Refsnes skole - Jeløy

Torsdag 14. februar Halmstad skole - Halmstad med omland

Tirsdag 26. februar Larkollen skole - Larkollen med omland

Torsdag 28. februar Bredsandsenteret - Høyda, Melløs, Øreåsen, Ekholt
Samtlige møter starter klokka 18.30.

- Påvirke nærmiljøet

- Hva er målet med folkemøtene?
-
Vi vil at folk skal få være med på å påvirke hvordan nærmiljøet skal utvikle seg når Moss og Rygge kommuner skal bygge en ny kommune. Vår nye kommuneplan skal være klar til 1. januar 2020. Og nå er tida inne for å påvirke de enkelte nærmiljøene. Det gjøres best ved at de som bor og jobber i de enkelte byregionene kommer med innspill. Vi vil møte folk, og ønsker en direkte dialog i hvert distrikt, sier Inger-Lise Skartlien.

- Store og små spørsmål

Plansjef Vibeke Rosenlund i Rygge kommune og arealplanlegger Vibeke Arnesen i Moss kommune vil legge fram hovedtrekkene i kommuneplanen, mens ordførerene Hanne Tollerud og Inger-Lise Skartlien vil innlede om visjonen for Nye Moss. Innledningene blir bakteppet for samtaler og innspill fra møtedeltakerne.
Ordførerene og de to planleggerne ønsker en fri meningsutveksling om både små og store spørsmål. De sier at det er naturlig at det kommer opp spørsmål om de store sakene som plassering av parkeringsplasser for tog og utbyggingen av byen. Men understreker at de også er svært opptatt av utformingen av nærmiljøet. Hva slags møteplasser kan utvikles for innbyggerne? Hvordan kan skoler brukes aktivt? Hva slags rekreasjonsområder er det mulig å få til? Er det behov for å sette opp benker på steder der det legges til rette for grilling og underholdning? Eller på spesielle steder, slik at folk kan ta en pust i bakken når de er ute og går tur? Er det behov for flere fartsdumper for å bedre sikkerheten rundt barnehager og skoler?

Nærmiljøet er viktig

- Vi ønsker at møtedeltakerne skal konkretisere hva de mener med å gjøre sitt nærmiljø til mangfoldig, skapende, varmere og grønnere. Vi ønsker å skape et samfunn som gir gode levekår og livskvalitet for innbyggerne. Klima, miljø, verdiskapning og kompetanse er viktige elementer i dette arbeidet. Og i hver bydel er det mange med god kompetanse på hva dette betyr for deres nærmiljø. Det håper vi å få fram på folkemøtene, sier Hanne Tollerud.