Hvert femte kjøretøy fikk kjøreforbud i kontroll ved svenskegrensen

Mer enn hvert femte kjøretøy, 198 stykker, fikk kjøreforbud da Statens vegvesen denne uka kontrollerte tunge kjøretøy langs svenskegrensa i Hedmark og Østfold.

Kontrollene har foregått på Magnor, i Trysil og i Ørje.

920 tunge kjøretøy er sjekket. De fleste kjøreforbudene ble gitt på grunn av dårlig lastsikring, overlast eller for dårlige eller defekte bremser.

Det er også gitt 35 anmeldelser, de fleste på grunn av brudd på kjøre- og hviletid eller lastsikring.

– At vi fikk stoppet farlige kjøretøy og trøtte førere før de kjører på norske veier, er godt å tenke på. Vi erfarer at det er meget stort behov for kontroller på grensen etter disse nedslående resultatene. På Magnor spesielt, som er den nest største grenseovergangen i Norge, ble det avdekket 20 grove overtredelser som endte med anmeldelse, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Han forteller at noen av sjåførene som fikk kjøreforbud, har vært enige i disse, mens andre har oppfattet kontrollørene som strenge.

(©NTB)