Høye søkertall til høyere utdanning: Nå er tilbud sendt ut

Over 150.000 personer har søkt om studieplass ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Kun 58.000 får studieplass.

Flere må regne med å bli skuffet. Totalt er det 58.513 plasser.

Årets tre mest populære studier er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Restplass-muligheter

For dem som ikke har kommet inn på et studie, eller ikke vil takke ja til tilbudet som har kommet, kan en restplass være løsningen. Disse plassene ble det mulig å søke på fra og med mandag klokka 9, og det er løpende opptak. Det vi si at man må søke så raskt som mulig.

Listen over ledige studieplasser oppdateres jevnlig, og det kan dermed komme nye studier på listen også etter 20. juli.

Flest kvinner søker

Litt over 12.000 flere har søkt om studieplass i år enn i fjor. Flest av søkerne, 59,3 prosent, er kvinner. Totalt er årets søkere i alderen 18–87 år, hvorav over halvparten er 22 år eller yngre.

15. juni åpnet universiteter, høgskoler og fagskoler helt opp igjen etter å ha stengt ned da de strenge koronatiltakene i Norge ble innført 12. mars.

Les også: Flere norske studenter får hybel i Oslo

Høye søkertall på masterutdanning

Universitetene merker også en høyere pågang til i antall søkere på masterutdanning. 

Ved UiO har det vært en generell økning de siste årene, og i år fikk om lag 4.000 av nærmere 9.000 søkerne plass ved et masterstudium, skriver Dagens Næringsliv.

– I år ser vi nok litt flere på grunn av et utfordrende arbeidsmarked. Jeg tror likevel studentene stort sett velger med hjertet, sier rektor Svein Stølen ved UiO.

Universitetet i Bergen (UiB) har i år hatt rekordmange søkere, og kan vise til en oppgang på 15 prosent fra i fjor.

– Med et usikkert arbeidsmarked og generelt usikre tider, er det ikke overraskende at mange velger å ta mer utdannelse. I arbeidslivet er det generelt høy etterspørsel etter kompetanse på masternivå, sier viserektor for utdannelse, Oddrun Samdal, i en pressemelding.

Handelshøyskolen BI har tatt inn 777 studenter på sine masterprogrammer. Det er en oppgang på 21 prosent fra samme tid i fjor, og det er finans, logistikk og strategi som øker mest.

Les også: Derfor krever de lavere husleie 

Høstens studiestart går som planlagt

Siden begynnelsen av mai har de åpnet gradvis opp, og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har uttalt at høstens utdanning skal starte som normalt, men smittesituasjonen vil legge føringer for hvordan studiestarten blir. Asheim har påpekt at førsteårsstudenter bør prioriteres dersom smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være til stede ved semesterstart.

Det er dessuten fortsatt begrensninger for gjennomføring av arrangementer, noe som kan få betydning for fadderuken. 

Ti mest populære studium 2020: 

1. Siviløkonomutdanningen, NHH

2. Rettsvitenskap, UiB

3. Rettsvitenskap, høst, UiO

4. Sykepleie, OsloMet

5. Medisin, høst, UiO

6. Sykepleie, NTNU

7. Arkitekt, AHO

8. Psykologi, profesjonsstudium, UiT

9. Sykepleie, HVL

10. Kriminologi, årsstudium, UiO

Oversikten viser flest førstegangssøkere pr. studieplass. Oversikt over studium med høyest snitt kommer senere. Kilde: Regjeringen.no, Samordna opptak.