Ulykkestallene fra veiene i Østfold viser en positiv utvikling.

Historisk lave ulykkestall på Østfold-veiene

Tre personer omkom på veiene i Østfold i 2017. Tallene er historisk lave. Vi må mange år tilbake, til før 2. verdenskrig, for å finne færre drepte i trafikken her i fylket.

Moss

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, oppdatert etter at en åtte år gammel jente på tragisk vis mistet livet etter en trafikkulykke i Marker torsdag.

Les også: 8-åring fra Fredrikstad mistet livet etter trafikkulykke i Marker

Snittet for de siste fem årene er 5,6 trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 15 mennesker livet på veiene i Østfold. I fjor omkom fem personer i Østfold-trafikken, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Statistisk sentralbyrå har ikke registrert færre omkomne i trafikken i Østfold enn i år. Det laveste tallet på antall drepte i trafikken i Østfold var i 1947, med fire trafikkdrepte, sier fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen i Østfold.

Nytt dødsfall

Statistikken over dødsfall i trafikken i 2017 ble opprinnelig sendt ut før det tredje dødsfallet var et faktum fredag.

Møteulykken på fylkesvei 818 i Marker 28. desember var den siste dødsulykken på veiene i Østfold i 2017. En åtte år gammel jente omkom av skadene hun fikk i kollisjonen.

En 30 år gammel mann fra Fredrikstad omkom etter en kollisjon mellom personbil og vogntog på riksvei 111 i Borge 12. desember. I den første dødsulykken i Østfold i år omkom en 33 år gammel mann i en utforkjøringsulykke på fylkesvei 118 i Sarpsborg.

Varig nedgang

Til tross for historisk lave ulykkestall, er veivesenet avmålte i sine kommentarer.

- Et hvert liv som går tapt på veiene er ett liv for mye. Ulykkestallene kan gå litt opp og litt ned. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi har fått en varig effekt av en trafikksikker E6 gjennom fylket, og strekningene som er bygd ferdig på E18, sier Bechmann.

Veivesenet i Østfold har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veier de senere årene - med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, utretting av sideterreng, forsterket midtoppmerking (rumlefelt) og innføring av forkjørsregulering på en del strekninger.

- Vi fortsetter dette arbeidet i 2018. Vi må også tenke sikkerhet for fotgjengere og syklister, sier Bechmann.

Det er en økende satsing på gang- og sykkelveier i Østfold, særlig i Sarpsborg og Fredrikstad, hvor Bypakke Nedre Glomma utløser mange gode gang- og sykkeltiltak.

Hånda på rattet

På landsbasis må vi tilbake til 1947 for å finne færre drepte i trafikken. To år etter slutten av 2. verdenskrig døde 94 mennesker i trafikken. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 36 drepte i 2016 til 27 i 2017.

Bedre akuttmedisin, tryggere veier, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og et godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til færre dødsulykker.

- Trafikksikkerhet krever møysommelig arbeid over lang tid, og fordrer innsats på mange forskjellige områder og samarbeid mellom de ulike etatene, sier Bechmann.

Føreransvar

Samtidig understreker hun ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, slutter Bechmann.