Heimevernet bistår nå politiet med grensekontroll i Østfold

Fra og med tirsdag ble HV-01 satt til å støtte politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige.

Fra før har Heimevernet støttet politiet med grensekontroll langs store deler av riksgrensen, inkludert Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Nå har oppdraget blitt utvidet til å gjelde HV-01, som omfatter Vestfold og Østfold med hovedkvarter på Rygge flystasjon.

De bistår nå politiet med grensekontroll i Østfold.

I første omgang er det snakk om mannskaper fra distriktets innsatsstyrke, Polar Bear VI.

Soldater i Moss HV har fått beskjed om at de ikke skal bistå de neste 14 dagene, men at det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Oppdraget er ventet å vare over tid.

– At vi nå yter bistand til politiet i forbindelse med utvidet grensekontroll er et godt eksempel på hva Heimevernet kan brukes til, sier generalmajor Elisabeth G. Michelsen, sjef for HV, til Forsvarets egne nettsider.