Har hatt bare 17 pasienter på 79 dager

Koronaklinikken i Moss åpnet 15. april. Siden da har bare 17 personer blitt innlagt.

Under oppstarten hadde klinikken satt av 18 sengeplasser til pasienter med påvist smitte eller sterk mistanke om smitte av covid-19. De har aldri vært fylt opp.

Moss kommune opplyser til Dagsavisen Moss Dagblad at totalt 17 pasienter har vært innlagt siden oppstarten i april. Ingen har vært innlagt i mer enn to døgn. Den siste pasienten ble utskrevet lørdag 6. juni, altså for snart en måned siden.

LES OGSÅ: De er første forsvarsrekke mot koronaviruset i Moss (+)

Lar andre bruke sengene

I praksis består klinikken av en koronalegevakt, hvor blant annet testing for viruset foregår, og en etasje med sengeplasser på Peer Gynt helsehus. Når disse sengeplassene ikke er i bruk av koronapasienter, brukes de som kommunale akutte døgnplasser (KAD).

Dermed har det lave pasienttallet ikke gått utover driften i noen særlig stor grad, ifølge Beate Kristiansen, leder for Peer Gynt helsehus. Hun forteller at de har justert bemanningen ut ifra behovet.

– Vi har fortsatt beredskap til enhver tid, men vi har trappet betydelig ned i forhold til hva vi startet med, sier hun.

Når sengeplassene ikke er i bruk av koronapasienter, brukes de som kommunale akutte døgnplasser (KAD). Det har vært normen og ikke unntaket på koronaklinikken i Moss.
Foto: Kenneth Stensrud Når sengeplassene ikke er i bruk av koronapasienter, brukes de som kommunale akutte døgnplasser (KAD). Det har vært normen og ikke unntaket på koronaklinikken i Moss.

Økt pågang på legevakten

Mens de kommunale sengeplassene har vært tomme for koronapasienter siden 6. juni, er det fortsatt mye aktivitet på koronalegevakten. De siste tre ukene har pågangen faktisk økt, ifølge Kristiansen.

– Vi har testet flere personer enn vanlig de siste tre ukene. Dette skyldes endrede testkriterier, forklarer hun.

Likevel har det ikke vært noen nye smittetilfeller i Moss siden 15. juni, ifølge kommunen. Ifølge Kristiansen er det også færre folk som trenger legetilsyn på koronalegevakten enn tidligere.

LES OGSÅ: Skoler har bidratt med utstyr til koronaklinikken i Moss

Opprettholder tilbudet

Hun forteller videre at de fortsatt ser et behov for å beholde koronaklinikken, i tilfelle det skulle komme en ny smittebølge.

– Vi er fortsatt i en pandemi. Så lenge vi er det, vil vi fortsette med denne beredskapen, sier hun.

Det samme sier rådmann Hans Reidar Ness, når vi spør ham om hvor lenge kommunen anser det som nødvendig å ha en koronaklinikk.

– Til noen forteller oss at det ikke er noen pandemi lenger, er svaret hans.

Hvor lang tid det vil ta før det skjer, er det ingen som vet. I mellomtiden må kommunen betale for å opprettholde koronaberedskapen.

– Hele koronaklinikken er et tilbud vi vanligvis ikke har og som derfor ikke er en del budsjettet. Når den driftes med ganske mye bemanning, er det klart at det koster, sier Kristiansen.

Les hvor mye den har kostet kommunen her.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.