- Gledelig seier; sammenslåingen av tingrettene i Østfold er stilt i bero

- Dette var en stor og gledelig seier, sier varaordfører i Moss, Tor Petter Ekroll (Sp). Tirsdag kveld vedtok Justiskomiteen på Stortinget å stanse prosessen med å samle tingrettene i Moss, Fredrikstad, Halden og Sarpsborg til én tingrett for hele Østfold.

Et representantforslag fra Senterpartiet om å stille sammenslåingen av de fire tingrettene i bero, fikk støtte fra Ap og Frp og SV. Dermed har Frp nok en gang påført regjeringen et nederlag. For da forslaget om en omfattende domstolreform ble fremmet på begynnelsen av året, støttet Frp denne reformen. Men den gang var partiet en del av regjeringen Solberg.

Opprop fra Moss kommune

I mars måned sendte Moss kommune en uttalelse til Stortingets justiskomité, der de ba om at en eventuell sammenslåing av tingrettene måtte utredes mer før det ble fattet et vedtak. Kommunestyret i Moss mente at det var uakseptabelt at de fire tingrettene skulle slås sammen uten at konsekvensene for innbyggere er tilstrekkelig belyst, analysert og vurdert. "Dette gjelder de ansatte, tillitsvalgte, domstolsledelse, dommere, advokater, klienter, de tiltalte, vitner, fageksperter og administrasjonen," skrev kommunestyret i sin enstemmige uttalelse.

- Det er svært viktig at de demokratiske spillereglene blir fulgt, sier Tor Petter Ekroll.

Prosessen var kommet langt

Prosessen med å etablere Østfold tingrett var kommet svært langt, da det ble bråstopp tirsdag 26. mai. I vinter ble planen om en sammenslåing av tingrettene i de fire største byene i Østfold sanksjonert i statsråd.  Arnfinn Agnalt ble innstilt til jobben som sorenskriver. Han er i dag sorenskriver i Fredrikstad. Dagen før behandlingen i Justiskomiteen, trakk han sitt kandidatur. Nå tyder mye på at hele sammenslåingsprosessen blir avsluttet.

Ikke lenger et flertall

Forslaget fra regjeringen var å redusere antall tingretter i Norge fra 60 til 22. Etter Frps sorti fra regjeringen er det ikke lenger et flertall i Stortinget for denne sentraliseringsreformen. Dette ble stadfestet da Frp, Ap, SV og Sp gikk sammen om å stille sammenslåingene i både Østfold og på Romerike i bero.

- Vi ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomarbeidet sak, dersom de ønsker å kjøre dette gjennom, sier justispolitisk talsperson i Sp, Emilie Enger Mehl til magasinet Rett24. Det var hun og partifelle Ole André Myhrvold fra Østfold som stilte forslaget som ble vedtatt i Justiskomiteen.