Glad for at Statens vegvesen fortsatt prioriterer arbeidsplasser i Moss

- Jeg er evig takknemlig for at Statens vegvesen fortsatt vil ha et stort antall ansatte i Moss, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Ordføreren møtte opp med blomsterbukett til divisjonsdirektør Vidar Lødrup i Statens vegvesen, og han kvitterte med å spandere marsipankake. Årsaken til den gemyttlige tonen mellom Moss kommune og den statlige etaten, er at vegvesenets 120 arbeidsplasser fortsatt vil være lokalisert i Moss. Riktignok vil halvparten nå ha Viken fylkeskommune som arbeidsgiver, men det viktigste for Hanne Tollerud er å sikre et stort antall offentlige ansatte i sentrum av byen. 

Ingen selvfølge

Det var ingen selvfølge at disse arbeidsplassene ville bli værende i Moss. For Statens vegvesen brukte hele 2019 på å gjøre en av de mest kraftfulle omstillinger som er gjort i noen statlig etat.  Fylkeskommunene har nå overtatt ansvaret for fylkesveiene, og SVV har dermed overdratt et stort antall arbeidstakere til fylkene. Den tidligere regioninndelingen er nå erstattet av seks divisjoner, og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo er flyttet til disse divisjonene. Ledelsen av divisjonene er plassert på følgende steder:

  • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss
  • Divisjon Veg: Tromsø
  • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
  • Divisjon Utbygging: Bergen
  • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
  • Divisjon IT: Drammen

Det blir flere i Moss

Divisjonen for Fellesfunksjoner har flere underavdelinger, og på sikt vil antall ansatte i Moss vokse. Det skyldes blant annet at det finnes en del overgangsordninger som bidrar til enkelte kan bli sittende eksempelvis i Oslo i en periode framover. Ved eventuelle nyrekrutteringer, vil også disse bli lokalisert i Moss.
- Jeg regner med at vi får en tilførsel av ansatte i de nærmeste årene, sier direktør Vidar Lødrup. Han fremholder at Statens vegvesen skal bli en mer effektiv organisasjon.
- Med vår solide fagkompetanse skal vi bidra til å gjøre folks hverdag enda enklere og tryggere. Vi skal levere funksjonelle tjenester og sikre riksveier med mindre bruk av penger, sier Lødrup. 

Selvbetjening

Statens vegvesen mener at de nå tilpasser seg den nye, digitale hverdagen. Det skal jobbes med å utvikle nye, smarte, digitale løsninger. Samtidig er det et mål å vri ressurser fra skrankene, slik at trafikantene kan få enda bedre opplæring, og det skal gjennomføres enda flere livsviktige kontroller langs veiene. 
- Statens vegvesen har de siste årene utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger som har blitt en stor suksess blant brukerne. Mye av det vi før måtte møte på en trafikkstasjon for å gjøre, kan vi selv utføre egen pc eller mobil. Dette vil forsterke seg ytterligere i årene fremover, sier Vidar Lødrup.