Går fra tre til to sendinger

NRK Østfold beholder antall ansatte og driftslokalene i Gamlebyen, men antall sendinger og innholdet endres drastisk.

De siste ukene har det vært skrevet mye om endringene i NRKs distrikts-TV-sendinger. Vi har bedt distriktsredaktør i NRK Østfold, Grete Ruud, om å gjøre rede for hva som er de faktiske endringene fra 1. januar 2020.

– Fortsatt er det mye som ikke er bestemt. For eksempel vet vi ikke hva vi skal hete, sier Ruud.

BAKGRUNN: NRK slår sammen tv-sendingene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Dette vet vi så langt

• I dag er det tre distriktssendinger om dagen på NRK 1 (klokken 18.50, 20.55 og 22.55).

Fra 1. januar 2020 skal det være distriktssendinger på radio fra kl. 06 til 09 og fra kl. 14 til 17.

På TV blir det sendinger klokken 19.45-20 og fem minutters nyhetsoppdatering før Kveldsnytt. Altså to TV-sendinger med nyheter.

Sendingen 20.55 faller bort, i stedet settes det inn en ny sending fra 20.40 til 21.00 med reportasjer fra hele Norge – også fra Østfold. Radiosendingene er lokale, TV-sendingen er regional.

Det er usikkert hva navnet på sendingene skal bli. Nytt navn skal foreligge i løpet av oktober, men det har lenge vært klart at NRK Østfold-navnet forsvinner fra TV-skjermen.

• NRK Østfold skal fortsatt ha egne radiosendinger og nettsider. Disse vil ikke få samme navn som tv-sendingene.

Radiosendingene Morran og Eftan skal beholde navnene sine. Hva nettsiden skal hete, er ikke bestemt.

• Det skal komme tydelig fram i de lokale sendingene på radio at de dekker Østfold. Selv om fylket forsvinner, forsvinner ikke Østfold over natten. Det vil fortsette å eksistere som landskapsnavn.

• Hvor region-TV-sendingene sendes fra blir også bestemt i midten av oktober.

• Det er ingen organisatoriske endringer i antall ansatte i Fredrikstad.

• Det blir en endring i turnus for de ansatte. Det kan også bli endringer for noen funksjoner, men arbeidsoppgavene vil uansett være å produsere innhold til plattformene NRK publiseres på.

LES OGSÅ: NRK-tillitsvalgt: – Usikkerhet blant de ansatte

For et bredere publikum

På spørsmål om de lokale tv-journalistene skal lage saker for hele Viken, svarer Grete Ruud slik:

«Vi skal lage saker med utgangspunktet i Østfold, og løse dem på en slik måte at de er interessante for et bredere publikum. Det er en publiseringsstrategi vi har hatt stort hell med på nett de siste årene.»

LES OGSÅ: NRK-sjef: – Forstår usikkerheten

Lapskaus og misfoster

NRK-veteranene Jørn Enger (distriktsredaktør i NRK Østfold fra 1990 til 2003) og Frode Rekve, nå Demokraten-spaltist, har reagert kraftig på navneendringen og sammenslåingen.

– Dette er et misfoster av en region vi gjerne skulle vært foruten. Men sånn har det blitt i samfunnet; det handler om regionaliseringer og å gjøre ting stort. Vi burde i stedet beholdt Østfold som fylke, synes Enger, og sikter til identiteten som han mener ville vært sterkere med en slik enhet, enn et fylke som strekker seg fra Halden til Hardanger.

Rekve mener på sin side at TV-produksjonen er NRK Østfolds flaggskip, og det er det som nå går ned.

– Nå ender vi med et slags lapskaus-TV, der vi får innslag fra Hallingdalen, Eidsvold, Oslo og Drammen, og innimellom en liten snutt med noe fra Fredrikstad eller Østfold.

KOMMENTAR: NRK Østfold - en saga blott

Frode fra sidelinja: Også NRK tryner i Viken
Dette svarer NRK: Du tar feil, Frode Rekve