KAN BLI FLYTTET: Redningsskøyta Elias i Moss.

Frykter for beredskapen - vurderer flytting av redningsskøyta Elias

Etter å ha berget åtte liv og 116 fartøy på tre år, kan redningsskøyta Elias i Moss få ny base et sted mellom Rygge og Son.

Av NTB og Martin Næss Kristiansen

På grunn av manglende infrastruktur og kapasitet ved sin nåværende base i Kanalen i Moss, utreder Redningsselskapet nå alternativer for en ny base, opplyser selskapet i en pressemelding, ifølge NTB.

For snart tre år siden flyttet RSRK Moss sin operative base fra Betongen i Mossesun­det til Kanalen i Moss. Dette har gitt bedre synlighet, bedre beredskap og god tilg­jengelighet for de frivillige mannskapene og publikum generelt.

- Tungvint og kostbart

Men kaiplassen i Kanalen med tilhørende basefasiliteter møter ikke kravene til ef­fektiv drift, samlokalisering av forebyggende- og operasjonelle aktiviteter og mer formalisert samhandling med andre beredskapsetater.

- Våre kurs- og møtelokaler, lagerplass, kaiplass, kontor og nødvendige sanitære fasiliteter er spredt over et stort område. Dette er tungvint, kostbart og gjør det vanskelig for Ungdomslaget og sjøredningskorpset å koordinere vårt livsviktige forebyggende arbeid innen sikkerhet på sjøen. Til syvende og sist er vi redd dette kan gå utover beredskapen i våre farvann, sier leder i Sjøredningskorpset, André Van Ingelgem.

Helst Moss

RSRK Moss har så langt hatt et meget godt samarbeid med Moss Havn KF, som sta­dig søker å finne de beste løsningene for en trygg havn og en effektiv operativ drift ved den eksisterende basen. Men når behovene nå melder seg for utvikling av basefasiliteter med samlokalisering av aktiviteter, vil dette kreve større tiltak enn hva Moss Havn kan forestå alene. Da blir også gjennomføringen usikker.

På grunn av dette har Redningsselskapet nå begynt å utrede også andre alternativer i området, fra Larkollen i sør til Son i nord.

- Ideelt sett så ønsker vi gjerne å forlenge vår tilstedeværelse i Moss der vi både har nærhet til sjøen, byen og de frivillige. Men dette forutsetter at vi klarer å finne et bedre og mer funksjonelt basealternativ i området før dagens kontrakt utløper i 2019, sier regionleder i Redningsselskapet, Kim Hagen Bertheussen.

Vil samle alt

Han sier videre at Redningsselskapet nå er på jakt etter aktører som kan være interessert i å hjelpe dem med å finne eller utvikle en ny egnet base, der både redningsskøyta, frivilligheten og ungdomslaget kan samles og drive forebyggende aktiviteter, kurs og beredskap.

- Målbildet er å kunne samle det frivillige sjøredningskorpset, barne- og ungdomsaktivitetene, samt våre landfrivillige i ett «frivillighetsbygg» med nærhet til Redningsskøyta RS159 Elias, sier Bertheussen, som også legger til at de på sikt gjerne kunne tenke seg å utvikle konseptet mot en «beredskapshavn» sammen med aktører som brann, politi og skjærgårdstjenesten.

Leiekon­trakten med Moss Havn går formelt ut i midtveis i 2019 og medlemmene i RSRK Moss og RS Ung Moss håper Redningsselskapet rekker å få på plass en ny avtale om havneplass med tilhørende basefasiliteter for redningsskøyta RS159 «Elias» i løpet av 2018.

Tidligere ordfører: - Håper alle krefter bidrar

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) var ordfører i Moss da kommunen jobbet hardt for å få Redningsselskapet til Moss i 2015. Nyheten om mulig flytting vekker umiddelbart engasjementet til live hos Pettersen, som uttaler til Dagsavisen Østfold:

- Her håper jeg alle krefter lokalt bidrar for å sikre fortsatt tilstedeværelse i Kanalen. Redningsselskapet er viktig for Moss både med tanke på sjøsikkerhet, men også fordi de bidrar til å skape aktivitet sentralt i Moss. Det var en stor seier da vi fikk Redningsselskapet til Moss, og senere den nye skøyta Elias. Det er også et argument at her ligger de sentralt i forhold til politi, brannvesen, Skjærgårdstjenesten og andre viktige aktører. Så nå håper jeg havna og kommunen bidrar til at det sammen kan legges tilrette for at skøyta forblir i Moss. For eksempel vil det kunne være et løft for Redningsselskapet, kanalen og sentrum om vi klarer å få regulert inn et service-, kontor- og oppholdsbygg langs kanalen.

FAKTA: RSRK Moss

* Et av Redningsselskapets 25 sjøredningskorps, operativt siden mai 2015.
* Driftes av 70 frivillige mannskaper, hovedsakelig fra Moss og Rygge.
* Disponerer redningsskøyta «Elias» med Gudmor H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra.
* Operasjonsområde fra Strømtangen (Fredrikstad) i sør til Son i nord.
* Siden starten har korpset i Moss reddet 8 liv, assistert 3959 personer og berget 116 fartøy.

FAKTA: RS-Ung Moss

* Ungdomslag for de mellom 13 og 26 år.
* Bidrar blant annet i sjøvettopplæring av andre barn og unge, som markører for sjøredningskorpset, og med kjøring av «den lille» redningsskøyta Elias for de minste.
* Disponerer egne båter og maritimt utstyr som de kan benytte til egne aktiviteter.