Freddy André Øvstegård (SV) fremmer stortingsforslag om å stoppe region Viken.

Freddy vil stoppe Viken

Fremmer stortingsforslag om å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylker.

Om alt går som regjeringen ønsker, er Østfold en del av Viken-regionen i 2020. Freddy André Øvstegård (SV) og tre andre politikere har nå fremmet forslag om å åpne for at fylker som er tvangssammenslått kan søke "skilsmisse".

"Stortinget ber Regjeringen etablere en mekanisme der fylkeskommuner som er omfattet av Stortingets vedtak i 2017 om tvangssammenslåinger, etter søknad får fortsette som eget fylke."

Forslaget er signert Øvstegård, samt SV-politikerne Nicolas Wilkinson, Arne Nævra og Karin Andersen fra henholdsvis Akershus, Buskerud og Hedmark. Sistnevnte er leder for kommunal- og forvaltningskomiteen.

- Tvangssammenslåtte fylker må få muligheten til å ta ut skilsmisse. Dette forslaget er skrevet med blikk på våre fylker spesielt, sier Øvstegård.

- Er det en reell mulighet for å få gjennomslag?

- Stortinget har en annen sammensetning enn de hadde forrige periode, og nå er de jo faktisk en mindretallsregjering, og Krf og Venstre kan vippe på en del spørsmål.

Da forslaget ble vedtatt under den forrige regjeringen, ble det vedtatt med 96 mot 73 stemmer.

- Krf har jo ymtet frempå at det er ting ved regionreformen som bør revurderes. Skal dere fri til dem nå?

- Krif har jo sagt at noen av regionene ikke nødvendigvis bør slås sammen, så de har åpnet opp for endringen. Spesielt Viken er aktuelt for dem, tror jeg. Viken er en helt merkelig konstruksjon.

- Forslaget er skrevet veldig åpent, det slår ikke ned på hele regionreformen? 

- Det er jo et poeng at noen fylker er blitt slått sammen frivillig, noen er i gang med sammenslåingen allerede, og da må ikke vi komme med et forslag som tvangsoppløser dem, for det vil bare være mer bruk av tvang. Vi vil at fylkene selv skal få bestemme hva de ønsker å gjøre.

- Hvem er folkevilja dere viser til her?

- Både de folkevalgte organene og lokale undersøkelser viser at folkevilja i Viken-fylkene er at fylkene skal bli værende som de er. Og man merker jo også det når man snakker med folk.

Øvstegård vet ikke presist når forslaget vil bli behandlet, men han antar at det gjøres nå i løpet av høsten.