Fraråder folk å reise med buss

Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har sett seg nødt til å sette på bremsen på grunn av koronaviruset. Nå ber de mange av kundene sine om ikke å reise med dem. – Vi erfarer at ungdomsgjenger bruker bussen som et oppholdssted, sier ØKT-direktøren.

Busselskapet opplever at mange trosser myndighetenes anbefaling om å ikke reise kollektivt.

Derfor ber de nå folk om å ta buss sjeldnere.

– Vi gleder oss til vi kan ønske velkomment tilbake på bussen og kjøre med fulle busser, men vi er ikke der nå.  Likevel opplever vi at stadig flere vender tilbake til bussen. Myndighetenes anbefaling er fremdeles at man skal unngå å reise kollektivt med mindre man må. Bussen er fortsatt forbeholdt de som har samfunnskritiske jobber. Vi kommer til å gi tydelig beskjed når vi kan fylle bussen med folk igjen, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Må bortvise ungdommer

Ifølge kollektivselskapet har det også blitt et problem at ungdomsgjenger bruker bussen som et oppholdssted.  

– Bussen er et fremkomstmiddel, ikke et sosialt samlingssted. Problemet er størst i Halden. Der har vi begynt å bortvise og nekte enkelte ungdommer adgang på bussen. Vi har også innledet et samarbeid med politiet, som følger nøye med på situasjonen, sier Johnsen.

Har ikke plass til flere passasjerer

Nylig innførte Østfold kollektivtrafikk en passasjerbegrensning på bussene. En ordinær buss rommer cirka 40 sitteplasser. Med passasjerbegrensningen har bussen rundt 20 sitteplasser i stedet, altså en halvering av kapasiteten.

– På fredag hadde vi nesten 250 avganger hvor det nye passasjertaket var nådd. Vi oppfordrer alle som ikke må ta bussen til å velge alternativ transport som sykkel, bil eller samkjøring. Hvis du må reise kollektivt er det viktig at du holder avstand til medpassasjerer og følger myndighetenes smittevernregler. Hvis du er syk eller i karantene skal du holde deg hjemme, understreker Johnsen.

LES OGSÅ: ØKT-direktøren: – Vi har aldri vært borti en lignende situasjon som vi er i nå