Fortsatt befolkningsvekst i "Nye Moss"

Fra 4. kvartal 2017 til samme tidspunkt i 2018 har befolkningen i Moss og Rygge økt med 200 innbyggere. Til sammen hadde de to kommunene 48.871innbyggere ved inngangen til 2019.

Når Rygge og Moss slår seg sammen om drøye sju måneder, er det sannsynlig at innbyggertallet i Nye Moss vil være noe over 49.000. Fra 2015 til 2019 har innbyggertallet i de to kommunene vokst med 1.231 innbyggere. Og prognosene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er at tallet skal stige ytterligere fram mot 2030. Da er det ventet at det totale innbyggertallet i Nye Moss skal være drøyt 54.000. 

Fødte og døde

I Moss var det 289 nyfødte i 2018, mens det var nesten like mange som døde; 284. Tilsvarende tall i Rygge var 138 fødte og 145 døde. Befolkningsveksten i Moss i fjerde kvartal 2018 var 38, mens Rygge hadde negative tall. Befolkningsendringen var på minus seks personer.  

Flere tusen nye boliger

Daglig leder i Meglergaarden, Tommy Skovly, er sikker på at det bygges nok boliger i Mosseregionen, selv om innbyggertallet stiger raskt.
- Det er planlagt flere tusen boliger, og det er en tendens til at det bygges tett og i høyden, noe som er i tråd med signalene fra de politiske myndighetene. De fleste ønsker seg leiligheter, og de største byggeprosjektene er nettopp rekkehus- og blokkleiligheter. Gjennomsnittsprisen er på rundt 50.000 kroner kvadratmeteren for rekkehusleiligheter. Men i helgen solgte vi hele 43 leiligheter på Sjøhagen Brygge. Prisen her blir i gjennomsnitt omkring 60.000 kroner, men det skremte ikke kjøperne, sier Tommy Skovly.
Han forteller at den videre utbyggingen på Verket blir selskapets neste store prosjekt. Der skal det selges 53 leiligheter, og det er ventet priser på godt over 70.000 pr. kvadratmeter.
Det skal også bygges en boligblokk i fireetasjer på den gamle Jacob Jahnsen-tomta i Storgata. I dag er det gravd et stort krater i bakken. Men i disse dager rigges det arbeidsbrakker i området, og byggestarten nærmer seg. Bygningen skal ha 48 leiligheter og to næringslokaler. Leilighetene vil variere fra 20 til 77 kvadratmeter.

Flerkulturell by

Nye Moss vil bli en flerkulturell by. Ved inngangen til 2019 var det 5.134 innbyggere i Rygge og Moss som kommer fra andre land. Det tilsvarer 10,5 prosent av det toale innbyggertallet i Nye Moss.
Polakkene utgjør hele 1.330 innbyggere, noe som utgjør 26 prosent av alle utenlandske innbyggerne.
Det er 917 som har sin opprinnelse i Vietnam, mens 721 kommer fra Somalia, og 634 er opprinnelig fra Pakistan. Mens det er bare 446 innbyggere som er fra vårt nærmeste naboland; Sverige.

Kilder: Statistikker fra SSB