Forsvarssjefen avviser at beredskapen i nord svekkes når seks militærhelikoptre flyttes sørover

Leteaksjonen etter rasulykken i Tamokdalen viser hvor avhengig Nord-Norge er av militærhelikoptrene som regjeringen vil flytte sørover til Rygge, mener Ap og Sp.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ble utfordret på helikopterkapasiteten i Nord-Norge, da han stilte i Stortingets spørretime onsdag.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er steile motstandere av regjeringens beslutning før jul om å flytte seks av ni Bell 412-helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Også KrFs leder Knut Arild Hareide har varslet omkamp om helikopterløsningen i de pågående regjeringsforhandlingene.

Brukt i letingen i Tamokdalen

– De siste dagene har vi sett det igjen i Indre Troms. Hæren trenger helikoptre i nord, men et land som Norge er også helt avhengig av Bell-helikoptrene på Bardufoss under ulykker og leteaksjoner, sa Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt, i en henvisning til den pågående leteaksjonen etter de fire savnende i rasulykken i Tamokdalen. Her har Bell-helikoptrene vært brukt.

– Vedtaket om å flytte helikoptrene fra Bardufoss til Rygge framstår som uforståelige og er en merkbar svekking av beredskapen i Nord, uttalte Sps Liv Signe Navarsete.

– Jo større avstander, jo mer vær, jo dårligere veier – desto mer trengs helikoptre når uhellet er ute. Det er avgjørende for folks trygghet å ha tilgang til helikoptre i krisesituasjoner, fastslo Huitfeldt.

Trengs mot terror i sør

Forsvarsministeren svarte at flyttingen av de seks helikoptrene til Rygge er begrunnet i behovet for å bygge opp kontraterrorkapasitet i sør. Han sier de militære helikoptrene i nord vil bli erstattet av sivile helikoptre.

De sivile mannskapene kan også trenes til å delta i militære operasjoner. Da vil de bli uniformert, tildelt grad og omgjøres til en militær kapasitet, sa Bakke-Jensen.

– Vi svekker ikke kapasiteten i nord, vi skal bygge opp den sivile kapasiteten, uttalte forsvarsministeren.

Både Ap og Sp uttrykte sterk tvil om hvorvidt de sivile helikoptre virkelig vil være på plass når de militære helikoptrene flyttes, og viste til tidligere forsinkelser.

(©NTB)