Første juledag: Åtte nye koronasmittede

Siste døgn er det er påvist åtte nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Det er seks færre enn det som ble registrert på julaften.

Tre av dem som ble registrert som smittede på første juledag er under 18 år.
Smittekilden for syv av de smittede er nærkontakter, mens for ett av tilfellene kan smitten knyttes til utenlandsreise.

Eddaveien omorgsboliger

Blant dem som har fått påvist smitte siste døgn er én ansatt ved Eddaveien omsorgsboliger. Som følge av dette er seks ansatte og fem beboere satt i karantene. Alle vil bli tilbudt test. 
Tre av de smittede er elever ved Ekholt skole. Men dette medfører ikke at flere ved skolen får utvidet karantenetid eller at flere må i karantene.
Totalt er det ti elever og åtte ansatte som har fått påvist smitte ved Ekholt skole. 

Dobling i desember

Desember har vært en dyster måned for smitteutviklingen i Moss. Fra 1. til 25. desember er 282 personer blitt smittet. Til sammenligning ble 144 smittet i hele november. I juli/august i år var det stor medieoppmerksomhet om den negative smitteutviklingen i Moss. Men i hele juli var det 26 som ble smittet. Tilsvarende tall for august var 15.