Forsinkelser stanser ikke Go-Ahead-bonus

Selv om samtlige Go-Ahead-tog blir forsinket første driftsdøgn, kan selskapet få 30 millioner kroner i bonus.

Dette går fram av avtalen som er inngått mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead, som søndag begynner å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

I avtalen stilles det krav om «100 prosent operatøravhengig regularitet» det første driftsdøgnet for at betingelsen for bonus skal være oppfylt. Det innebærer at så lenge de planlagte avgangene blir gjennomført, har Go-Ahead gjort en god nok jobb, selv om både avgang og ankomst blir aldri så mye forsinket.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet, bekrefter at dette er tilfellet.

– Når det gjelder 100 prosent regularitet, er dette knyttet til at alle planlagte avganger blir gjennomført og ikke til punktligheten, sier Horrisland til Dagsavisen.

Les også: Norge inngikk avtale om bedre jernbanestrekninger – nesten 30 år senere er målet enda ikke nådd

16 «milepæler»

Det at både Go-Ahead og SJ vil få en feit bonus på henholdsvis 30 og 40 millioner kroner hvis de klarer å gjøre jobben sin det første driftsdøgnet, vakte stor oppsikt da dette ble kjent i oktober.

 – Det er en selvfølge at selskapene skal levere det de har lovet uten at de skal få bonus for det, uttalte SVs Arne Nævra til NRK.

– Er dette sant? Jeg har vanskelig for å tro at dette er riktig, kommenterte Sps Siv Mossleth.

– Selskapet kan da ikke få bonus for noe de har forpliktet seg til å levere, protesterte Aps Sverre Myrli.

Det skal likevel mer til enn å få startet togene, til at Go-Ahead får hele denne bonusen. Trafikkavtalen omtaler 16 «milepæler» som må bli nådd på en tilfredsstillende måte innen ulike tidsfrister, for at alle de 30 millionene skal kunne bli utbetalt. Tidsfristen for flere av disse milepælene er allerede passert.

Les også: Visjon kan redde Østfoldbanen

Prosentkutt

Blant annet hadde Go-Ahead, som vant kontrakten sin i oktober i fjor, seks måneder på seg til å «etablere kontakt med personellorganisasjoner og etablere samarbeid med tillitsvalgte». Alt er på stell når det gjelder akkurat dette, får Dagsavisen opplyst i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

– Jeg kan bekrefte at Go-Ahead har etablert samarbeid med NJF. Samarbeidsklimaet er bra, tillitsvalgte er på plass, opplyser forbundsleder, Jane B. Sæthre.

De mange andre milepælene Go-Ahead har måttet/må fortsatt forholde seg til, er knyttet til blant annet:

  • Billettsalg.
  • Kundehenvendelser.
  • Bemanning og kompetanse.
  • Holdeplasser og stasjoner.
  • Operative og planlagte avvik.
  • Risikoanalyse.
  • Beredskap og krisehåndtering.

Hvis Go-Ahead ikke klarer å oppfylle vilkårene knyttet til noen av disse eller andre milepæler, vil bonusen krympe med fra 2 til 15 prosent for hver gang det skjer. Det innebærer at Go-Ahead taper minimum 600.000 kroner for hver milepæl som ikke blir nådd i tide.

Les også: NSB må punge ut

Samlet vurdering

Når det gjelder selve trafikkstarten er vilkårene derimot betydelig strengere. Ja, faktisk ryker hele bonusen på 30 millioner kroner hvis så mye som ett tog blir innstilt.

– Er Go-Ahead i rute med det alt de så langt har måttet gjøre for å få bonus?

– Det vil bli foretatt en samlet vurdering av alle bonuselementene etter at trafikken er startet opp, svarer Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

– Hva vil disse pengene bli brukt til i stedet hvis Go-Ahead ikke får bonus?

– Jernbanedirektoratet har fullmakt til å utbetale bonus, men dersom så ikke skjer, er det opp til Samferdselsdepartementet å vurdere alternativ bruk, svarer Horrisland.

Hvis alt går på skinner for Go-Ahead, vil selskapet få utbetalt de 30 millionene senest 10. januar 2020.