Fontenehuset er reddet - får en bevilgning på 2,2 millioner for 2021

Det var jubel på Fontenehuset da Shakeel Rehman (Ap) kom med den glade beskjeden om at styringsflertallet i Moss har bestemt seg for å bevilge 2,2 millioner i kommunebudsjettet for 2021. – Vi har vært usikre helt siden kommunedirektøren vendte tommelen ned for oss. Nå kan vi puste lettet ut, sier daglig leder i Fontenehuset, Helene Molvig.

For annet år på rad gikk kommunedirektøren i Moss inn for å fjerne den økonomiske støtten til Fontenehuset. I likhet med i fjor gikk politikerne i mot dette kuttforslaget. Nå har styringsflertallet i Moss funnet penger til fortsatt drift.

Superglad

– Vi er superglade, sier Helene Molvig. Hun fryktet nedleggelse av dette lavterskeltilbudet for mennesker med psykiske utfordringer. Men nå ser hun lyst på framtida.

Jeg merket meg at flere politikere ga klar beskjed om at de vil kjempe for forutsigbarhet for oss, slik at Fontenehuset også får bevilgninger i framtidige kommunebudsjetter. Det gjør at vi kan senke skuldrene, slik at våre 140 medlemmer kan konsentrere seg om å videreføre det arbeidet vi er i gang med. Medlemmene er mennesker med ulike helseutfordringer og tidligere rusproblemer, som nå er med i et arbeidsfellesskap. Vi legger stor vekt på å aktivisere alle sammen. Og vi tar et spesielt ansvar for de yngste. Det er viktig at de får drive med studier i trygge omgivelser, med gode lærerkrefter. Vi får hjelp av pensjonerte lærere, som driver undervisning i alle fellesfagene. Halvparten av våre medlemmer kommer tilbake i videregående utdannelse eller i arbeid. Økonomisk støtte til Fontenehuset er god samfunnsøkonomi når de som har falt utenfor greier å kjempe seg tilbake til samfunnet igjen, sier Helene Molvig.

Inkludering og integrering

Hun forteller at økonomisk støtte fra Moss kommune også utløser støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Fontenehuset og Moss kommune er med i et prosjekt for inkludering og integrering. Dette prosjektet får årlig 1,2 millioner fra IMDI. I tillegg kommer omkring tre millioner fra Helsedirektoratet og rundt 800.000 kroner fra stiftelser og andre bidragsytere.
Driften av Fontenehuset er samfunnsnyttig. Når våre medlemmer kommer tilbake i skole eller arbeid, så blir de en ressurs for fellesskapet; ikke en utgift. Det er flott at politikerne ser dette, sier Helene Molvig.

Sosialt ansvar

Moss Arbeiderpartis gruppeleder Shakeel Rehman understreker at budsjettarbeidet for 2021 ikke er ferdig ennå.

Men vi ble raskt enige om at Fontenehuset måtte bestå, og at de dermed måtte få den bevilgningen de har søkt om. Samarbeidet mellom våre seks styringspartier er tuftet på en sosial profil. En slik forutsetning kan ikke skyves til side selv om vi har en krevende økonomisk situasjon i Moss.

Full enighet

Gruppelederne i alle de seks styringspartiene var med på å gi gladmeldingen til Fontenehuset. På grunn av smittesituasjonen i Moss, ble meldingen formidlet digitalt. Ordfører Hanne Tollerud (Ap), Shakeel Rehman (Ap), Finn Jensen (KrF), Benedicte Lund (MDG), Øivind Tandberg-Hanssen (SV), Annette Lindahl Raakil (Sp) og Eirik Tveiten (Rødt) uttrykte samstemmighet om nytteverdien av Fontenehuset, og samtlige understreket at kommende års budsjett skal ha en sosial profil.

Både Øivind Tandberg-Hanssen og Shakeel Rehman understreket at bevilgningen til Fontenehuset også var et klart signal til kommunedirektøren om at Fontenehuset skal prioriteres, også i framtida.