Folk har mer tillit til politiet enn før

79 prosent av de spurte oppga at de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet i Øst politidistrikt.

Det viser politiets innbyggerundersøkelse for 2019.

I 2018 svarte 74 prosent det samme.

For å forebygge og bekjempe kriminalitet er vi avhengig av folkets tillit, og innbyggernes tilbakemeldinger er viktig for oss. Jeg er derfor glad for at det har vært en fremgang siden i fjor, sier Ida Melbo Øystese, konstituert politimester i Øst politidistrikt.

Innbyggerundersøkelsen peker også på områder hvor politiet kan bli bedre. 4 av 10 sier at politiet ikke er regelmessig synlig lokalt.

Det er ikke tvil om at de endringene vi har stått i, og fremdeles står i, har utfordret oss på kapasitet, kanskje særlig når det gjelder synlig politi i gatene. En hovedprioritering for oss fremover er å styrke politibemanningen vår, sier Øystese.

Mest bekymret for svindel på nett

Innbyggerundersøkelsen viser også at 94 prosent i Øst politidistrikt opplever god trygghet der de bor.

Samtidig svarte 34 prosent at de er bekymret for å bli utsatt for svindel eller bedrageri på nett. 30 prosent oppgir at de er bekymret for identitetstyveri.

Dette er noe av det politiet jobber forebyggende med.

Ikke alt politiarbeid er synlig. Vi jobber mer systematisk nå enn før for å være i forkant av kriminalitet, blant annet gjennom samarbeid med andre og gjennom å dele vår kunnskap om kriminalitetsutfordringer i vårt distrikt på blant annet Facebook og Twitter. Informasjon og kunnskap gjør folk mer robuste for blant annet svindel på nett, sier politimesteren.