Flertall for å gå videre med planer om klatrepark i Nesparken

Flertallet i det kommunale utvalget for Landbruk, samferdsel, natur og miljø (LSNM) går inn for å innlede en dialog med selskapet Moss klatrepark AS, som har søkt om å etablere en klatrepark i Nesparken. - Vi ønsker ikke et slikt anlegg, sier utvalgsleder Benedicte Lund (MDG).

Men MDG ble nedstemt med minste mulige margin. For Frps Michael Torp stilte et forslag om at Moss Kommune skulle stille seg positiv til etablering av klatrepark i Nesparken, og at kommunen må gå i dialog med selskapet som står bak søknaden. Både Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti stilte seg bak Frps forslag, og dermed ble det vedtatt med seks mot fem stemmer. 

Endring av Nesparken

- Vi støttet rådmannens forslag om å avslå søknaden, sier Benedicte Lund. Hun mener at etablering av en klatrepark vil bety et stort inngrep i parkområdet, og at det vil kunne medføre økt støy, økt biltrafikk og negative konsekvenser for plante-og dyreliv i og rundt Vansjø.

- Søknaden har vært til behandling tidligere, og da ble det bedt om en kartlegging av konsekvensene ved klatreparketablering. Rådmannen mener at konsekvensene ennå ikke er godt nok kartlagt, og her støtter vi rådmannen. Hvis vi åpner for kommersielle aktører i denne saken, så kan det være et første skritt for en videre kommersialisering av Nesparken. En privat klatrepark vil nødvendigvis ta betalt for at barn og unge skal bruke anlegget, og det kan innebære en utestengelse av de som har lyst, men ikke har råd til å bruke klatreparken, sier Benedicte Lund.  

- Positivt tiltak

Nå som flertallet har vedtatt at kommunen skal gå i dialog med Moss klatrepark AS, håper hun at det vil føre til en grundig, politisk debatt om den videre forvaltningen av Nesparken.

Michael Torp er fornøyd med å få gjennomslag for å gå videre med planene om en klatrepark.
- Dette er et positivt tiltak som kan løfte aktivitetsnivået i Moss. Nesparken er stor, og det er snakk om bruke et mindre areal  ved Rundhuset, i tillegg til deler av Furututten og Tollertangen. Ved de to sistnevnte områdene er ikke kommunen grunneier. Jeg tror at en klatrepark vil skape litt mer liv og røre i Moss, og det er også bra for folkehelsa at barn og unge får leke seg i en fin klatrepark. Jeg har inntrykk av at det er ideologiske årsaker til at partier som MDG, Rødt og SV går i mot en slik nyetablering.
- Hvordan da?
- De er prinsipielt mot privat drift, og da ønsker de heller ikke å utrede hvilke muligheter som finnes. Fra Frps side er vi mer pragmatiske, og ser at dette kan bli et fint tilskudd til lekeparken ved Kirketorget og isbanen ved pavlijongen i Kirkeparken, sier Michael Torp.