Annonse
Norlandias behandling av Åge Villi Kristiansen er klaget inn til Fylkesmannen.

Flertall for å avslutte kontrakten med Norlandia

Dersom Fylkesmannen konkluderer med kontraktsbrudd i saken om Åge Villi Kristiansen ved Skoggata bo- og servicesenter, ønsker et flertall i bystyret at kommunen skal overta driften.

Annonse
Moss

Det sier gruppelederne i de røde og grønne partiene som er representert i Moss' bystyre - Rødt, SV, Ap og MDG. I tillegg ønsker også Krf å avstå fra å benytte seg av kommersielle aktører innen helse- og omsorgssektoren. Saken om Åge Villi Kristiansen som hadde larver i sårene sine og som ikke mottok tilstrekkelig livredning da han døde av hjertestans, fikk mye omtale i nasjonale medier. Eirik Tveiten, gruppeleder for Rødt, forteller at han, i etterdønningene av dette, fikk ytterligere henvendelser fra pårørende som også hadde opplevd grove avvik ved Skoggata bo- og servicesenter.

- Disse skandalene vil nok føre til at Fylkesmannen konkluderer med at det er kontraktsbrudd og da er det en ypperlig anledning å kommunalisere driften slik at pengene fra kommunen går til de eldre og ikke til å berike Adolfsen-brødrene, sier Tveiten, og minner om Orkerød-saken fra 2015 hvor den anerkjente demenslegen Lorentz Nitter og flere andre ansatte sluttet i protest da driften av sykehjemmet ble konkurranseutsatt, og forholdene etter dette ble betraktelig dårligere.

- Et problem for de kommunale

Også Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å se på mulighetene for at kommunen overtar driften av Skoggata bo- og servicesenter.

- Vi ønsker å kommunalisere, og det er i hvert fall helt åpent for å gjøre det ved et kontraktsbrudd, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Hanne Tollerud.

May Elisabeth Hansen, gruppeleder i SV, er også klar i talen.

- Ja, det er vi helt klare på at vi vil. Det er et klart brudd på kontrakten fordi kommunen ikke ble varslet, og dette er også noe vi går til valg på. En ting er at de tjener så mye penger på driften, men nå ser vi jo at det rammer den øvrige helse- og omsorgstjenesten i Moss, sier hun og forklarer det på denne måten: Når Moss kommune tvinges til å spare inn penger, er de nødt til å skjære ned på det kommunale tilbudet, fordi kontrakter med de private aktørene binder kommunen økonomisk.

- Vi ønsker å oppheve kontrakten med Norlandia med umiddelbar virkning.

- Er det realistisk?

- Ja, det er det, sier May Elisabeth Hansen.

Enige, men avventer

Benedicte Lund i MDG sier at det er viktig å først få på plass Fylkesmannens vurdering av det eventuelle kontraktsbruddet først.

- Men vi i MDG er opptatt av å ikke ha kommersielle aktører i sånne jobber, så får vi se hva som skjer når Fylkesmannen har gjort sin vurdering.

Fylkesmannens behandling av saken kan ta opp mot fem måneder, men det er ventet at denne blir behandles som en hastesak, og at resultatet av vurderingen kan foreligge allerede i løpet av noen uker.

Også Halvard Sand i Kristelig Folkeparti forteller at han i utgangspunktet ikke er for kommersielle aktører innen velferdssektoren, men sier, i likhet med Benedicte Lund, at det må avventes inntil klagesaken er ferdigbehandlet.

- Deretter må vi se hvor alvorlig kontraktsbruddet er. Hvis det kommer frem at det er grunn til å bryte kontrakten, er det aktuelt å kommunalisere. Vi ønsker ikke flere kommersielle aktører, så da er løsningen enten å kommunalisere eller sette driften ut på anbud til ideelle, sier han. Sand har selv jobb innen helsesektoren, og har reagert kraftig på måten Åge Villi Kristiansen ble behandlet.

- Det er betenkelig at man gir opp hjerte- og lungeredning etter seks minutter. Det er tidlig og man skal holde på til ambulansepersonalet kommer. Her er det flere ting som virkelig ikke er bra, sier han.

Daglig leder ved Skoggata bo- og servicesenter ønsker ikke å kommentere saken.

Annonse