Fikk redusert straff for sovevoldtekt

Lagmannsretten slo fast at mannen ikke kunne vite helt sikkert at den sovende kvinnen ikke ønsket å ha sex.

En mann i 20-årene ble i Moss tingrett dømt til tre år og ti måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne mens hun sov. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Forrige uke kom de med sin vurdering: Dommen ble nedjustert til ett års fengsel.

Trodde på mannens forklaring 

Årsaken var spørsmålet om forsett. Var mannen klar over at kvinnen sov og ikke ønsket å ha sex? Nei, mente et klart flertall av dommerne.

Det var en rekke forhold som hadde betydning for avgjørelsen. Blant annet gikk det kort tid fra den fornærmede kvinnen la seg til voldtekten skjedde. I tillegg lå mannen bak kvinnen i senga, i skje-stilling, og det var mørkt på rommet. Dermed kunne han ikke se ansiktet hennes.

Begge disse punktene var med på å så tvil om hvorvidt det kunne utelukkes at mannen var klar over at kvinnen sov. Selv har han hele tiden hevdet sin uskyld.

LES OGSÅ: Jente (17) voldtatt mens hun sov på klassetur

Sendte SMS dagen derpå: – Det som skjedde i natt er faktisk en voldtekt

Sovevoldtekten skjedde hjemme hos kvinnen i Moss for snart to år siden. Forut for denne hendelsen hadde de to hatt et samtykkende, seksuelt forhold.

Begge hadde drukket alkohol den aktuelle kvelden, men kun kvinnen endte opp med å bli sterkt beruset. Hun trengte blant annet hjelp av en venninne til å få av seg klærne da hun skulle legge seg. Venninnen hadde dratt da voldtekten skjedde, mens en venn av mannen sov i et annet rom i leiligheten.

Den fornærmede kvinnen husker lite fra denne kvelden, men har forklart at hun våknet mens mannen hadde sex med henne og reagerte med sjokk. Mannen har også forklart at hun plutselig fikk en reaksjon. Etter dette sov de videre i samme seng, men uten kroppskontakt.

Dagen etter forhørte den fornærmede kvinnen seg med noen andre, som anbefalte henne å anmelde forholdet. Samme dag sendte hun en tekstmelding til mannen:

– Jeg ønsker deg ingenting vondt, men det som skjedde i natt er faktisk en voldtekt.

LES OGSÅ: Overgrepsmottaket i Østfold lanserte kampanjevideo om sovevoldtekt. Dette ble effekten.

Én dommer var uenig

Dommen ble avsagt under dissens. Det betyr at den ikke var enstemmig. En av meddommerne mente nemlig at mannens forklaring om at han trodde kvinnen sov ikke holdt vann.

Dette ble blant annet begrunnet med det faktum at mannen var klar over at kvinnen ikke ønsket å ha sex med ham før de la seg i senga.

De resterende fire meddommerne og samtlige to lagdommere var enige om straffereduksjonen, da de mente det ikke kunne utelukkes at mannen trodde kvinnen sov.

LES OGSÅ: – Stadig flere blir voldtatt på Tinder-date

Ville ha samfunnsstraff

Mannen ble til slutt dømt til det som heter grovt uaktsom voldtekt. I denne konkrete saken betyr det at han ikke visste eller anså det som overveiende sannsynlig at fornærmede sov, men at det anses som grovt uaktsomt av ham ikke å forstå dette. Lagmannsretten mener mannen burde ha forsikret seg om at kvinnen var våken, før han initierte et samleie.

Et skjerpende element i straffeutmålingen var at mannen ikke brukte kondom. En lang saksbehandlingstid fra politiets side, blant annet fordi statsadvokaten beordret ytterligere etterforskning før en tiltalebeslutning ble tatt, førte derimot til en straffereduksjon. Mannens forsvarer ba om samfunnsstraff, men alle utenom én dommer sa nei til dette.

Straffen ble derfor satt til ett års ubetinget fengsel. Mannen ble også dømt til å betale kvinnen 90.000 kroner i oppreisning - samme sum som Moss tingrett landet på.

LES OGSÅ: Sjokkert over ny utvikling i 2018 - barn helt ned i 13-årsalderen blir voldtektsmenn