Færre tollbeslag av cannabis og amfetamin i 2018

Tolletaten beslagla i fjor mer dopingmidler, kokain og sigaretter, men mindre brennevin, cannabis og amfetamin enn året før.

Reduksjonen er spesielt stor for alkoholholdige varer og cannabis. Brennevinsbeslagene falt fra vel 72.000 liter i 2017 til 51.000 liter i 2017. Beslaget av øl falt fra 575.000 liter til 316.000 liter.

Cannabisbeslagene falt fra nesten 1.600 kilo i 2017 til 348 kilo i fjor. Amfetaminbeslagene gikk i samme periode ned fra 207 kilo til 98 kilo. Antall beslag er noenlunde på samme nivå, men hvert enkelt beslag er mindre, opplyser Tolletaten.

Nesten halvparten av alle narkotikabeslag blir gjort i postsendinger, og nesten like mange beslag ble gjort på personer.

Mens antallet narkotikabeslag har økt jevnt de siste årene, er det en liten nedgang i 2018, med 4.223 beslag. I 2017 var det 4.352 beslag.

Samtidig økte beslagene av kokain fra 37,5 kilo i 2017 til 58 kilo i fjor. Antall beslaglagte enheter dopingpreparater økte fra 127.000 til nesten 155.000.

Sigarettbeslagene ble doblet til 65.500 kartonger i 2018. Året før ble det beslaglagt 33.200 sigarettkartonger. Heroinbeslagene lå i fjor på samme nivå som året før, rundt 26 kilo, viser Tolletatens beslagsstatistikk for fjoråret.

– Det internasjonale tollsamarbeidet førte også i 2018 til en del beslag av narkotika som var ment for Norge. Spesielt ga samarbeidet med tollmyndighetene i Danmark og Sverige gode resultater og hindret narkotika og høyt beskattede varer i å nå det norske markedet, skriver Tolletaten i en pressemelding.

LES OGSÅ: Tollere på Svinesund beslagla over 100.000 sigaretter