Motorene til Norges nye F-35 kampfly skal vedlikeholdes på Rygge i Østfold.

F-35-motorer skal vedlikeholdes på Rygge

Motorene til Norges nye kampfly F-35 skal vedlikeholdes på Rygge.

 Det er klart etter at styret i AIM Norway torsdag kveld vedtok å etablere et motordepot på Rygge militære flystasjon.

– Det er svært gledelig at styret i AIM Norway har fattet et vedtak om å etablere motordepotet på Rygge med ferdigstilling i 2020/2021, sier administrerende direktør i AIM Norway, Ove Haukåssveen, i en pressemelding fredag.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gleder seg over beslutningen.

– Understøttelse av militære luftsystemer er et av de prioriterte kompetanseområdene for samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien, sier statsråden i en pressemelding.

De første av de nye F-35-flyene kom til Ørland flystasjon for kort tid siden. Totalt tar Norge sikte på å kjøpe 52 fly de neste årene.

Ferdig i 2020/2021

Haukåssveen viser til at det har vært en lang prosess for å få på plass forutsetningene for torsdagens beslutning. Han fremholder at flere norske regjeringer har arbeidet for at Norge skulle få en sentral posisjon i vedlikeholdet av de nye kampflyene.

– Etableringen er viktig både for AIM Norway som selskap, men også for norsk forsvarsindustris rolle og anseelse i markedet, sier Haukåssveen.

Motordepotet vil bygges på Rygge flystasjon inne på militært område. Byggingen starter allerede i første kvartal 2018, og depotet vil stå ferdig i 2020/2021.

Utenlands

Luftforsvaret har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av F-35.

Tyngre vedlikehold av flyene ivaretas gjennom en global løsning, der industrien etablerer regionale verksteder for skrog, motor og komponenter.

Italienske FACO er valgt som hovedleverandør for skrogvedlikehold og modifikasjoner på depotnivå i Europa.

Forsvarsdepartementet har tidligere pekt på at det ikke har vært vurdert som nødvendig eller økonomisk ønskelig å bruke ressurser på å etablere egne nasjonale løsninger der det finnes fellesskapsløsninger som fullt ut dekker norske krav, inkludert nasjonale beredskapsbehov.

(©NTB)