Erna Solberg om Nav-skandalen: – Vi må være ydmyke og si unnskyld

Det er umulig å fullt ut rette opp i feilene som er begått i Nav-skandalen. Vi må være ydmyke og si unnskyld, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg viser til dem som har opplevd å bli uskyldig dømt.

– Mange har vært i vanskelige situasjoner i livet for øvrig, og dette gjør situasjonen enda vanskeligere. Vi klarer ikke å rette fullt opp i dette og den opplevelsen de har hatt, sa Solberg til pressen etter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies redegjørelse til Stortinget om saken tirsdag.

– Vi alle som har delaktighet og har vært i forvaltning av disse reglene eller i rettssystemet, bør være ydmyke og si unnskyld, sa hun.

Hauglie varslet i sin redegjørelse at en ekstern granskning skal settes i gang.

– Vi skal både se på hvorfor vi gjorde feil med fortolkningene, hvorfor ikke disse feilene ble oppdaget, og hvor lang tid som har gått på de ulike stadiene, sa Solberg om granskningen.

Hun påpekte at det åpenbart ikke er blitt undersøkt godt nok om Norges praksis var i tråd med EØS-regelverket.

– Her er det fortolkninger og forordninger av direktiver som skjer i andre land og domstoler. Vi må ha mekanismer for å følge dette bedre. Vi må sjekke hva andre land gjør og hvordan de tolker EØS-retten, sa hun.

Solberg ramset opp tiltakene som foreløpig er satt i gang.

– En innsatsgruppe i Nav går gjennom alle sakene på nytt, det lages en rettshjelpsordning for å sikre at alle som trenger det, får den nødvendige rettshjelpen, og et granskningsutvalg skal gå gjennom hva som har gått feil, sa hun.