En tredjedel av de smittede i Moss er født på 60-tallet

Her er den siste oversikten over koronasmitte i Moss, per mandag 6. april.

Oppdatering: Her finner du tallene for 7. april.

Det siste døgnet har det kommet inn én ny positiv prøve for koronavirus i Moss.

Det totale antallet er nå oppe i 78.

Se oversikt over utviklingen i bildet øverst i saken.

Så langt har to personer fra Moss dødd som følge av viruset.

LES OGSÅ: Kvinne døde av koronavirus uka etter at hun testet negativt

12 helsepersonell smittet

Kommunen venter mandag på svar fra 11 nye prøver, hvorav 2 er helsepersonell ansatt i Moss kommune. I tillegg venter de på 14 prøver fra tidligere, noe som bringer det totale antallet opp i 25 prøver.

Over en fjerdedel av de smittede i Moss er ansatt i kommunen, og over halvparten av disse igjen jobber innenfor helsesektoren.

Per mandag kjenner kommunen til 20 smittede kommuneansatte, hvorav 12 er helsepersonell.

Fire beboere smittet på Orkerød

Seks av de ansatte på Orkerød sykehjem er bekreftet smittet, i tillegg til fire beboere.

På sykehjemmet er nå tre av fire avdelinger i karantene. Det betyr at 66 av 84 beboere er påvirket.

Samtidig er 31 ansatte i karantene. Ytterligere 22 ansatte er ikke på jobb som følge av luftveissymptomer.

LES OGSÅ:

En tredjedel er i 50-årene

Ett barn under 18 år er blant de smittede. Dette er spedbarnsdatteren til stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp), som selv har blitt smittet.

Ellers strekker aldersspennet til de smittede seg fra 20-årene til 80-årene.

Gjennomsnittsalderen er 50 år.

En tredjedel av de smittede i Moss er født på 60-tallet.

SAMLESIDE: Alt du trenger å vite om korona

20 innlagt på Kalnes

Sykehuset Østfold opplyser mandag at de har 20 innlagte pasienter med koronavirus, hvorav 6 på intensivavdelingen. Dette gjelder pasienter fra hele deres dekningsområde, ikke bare Moss.

Moss kommune opplyste mandag at de vil slutte å melde om hvor mange fra Moss som er innlagt på sykehus, da informasjonen de får om dette er for usikker.

De vil heller ikke melde om hvor mange som er friskmeldt, da dette nå blir fulgt opp av fastlegene.

LES OGSÅ: De er første forsvarsrekke mot koronaviruset i Moss (DA+)