Annonse
Forfatter Arne Øgaard. PRESSEFOTO: VIDARFORLAGET

En tredje politisk vei

NAVN I NYHETENE: Arne Øgaard (65) Forfatter fra Moss som nylig har utgitt den politiske boka «En tredje vei – Ikke til høyre, ikke til venstre, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig fremtid.» Han er lærer på Steinerskolen i Moss.

Annonse
Moss

Hva er målet ditt med denne bokutgivelsen?
– Jeg ønsker å få inn nye tanker i et snevert, politisk debattklima. De politiske aktørene i Norge låser seg svært ofte i sine standpunkter. De lytter ikke til andres argumenter, og kommer derfor heller noe videre til gode løsninger. Hvis to personer er saklig uenige, så er det sannsynlig at begge har noe rett. Min intensjon er å jobbe for å finne løsninger sammen. Og da må vi være i stand til både å kommunisere og å løsrive oss fra de gamle ideologiene. Jeg ser det ikke hensiktsmessig å tenke på hvilken side i politikken partiene hører hjemme. Det viktige er å se nye løsninger.

Hva slags løsninger?
– På venstresida er det vanlig å fremheve likhet som et ideal. Mens høyresida snakker varmt om frihet. Men på hvilke områder det viktig å ha likhet og frihet? Er det nødvendig å skape enda større frihetsrom for de rike? En venn av meg sa en gang at « ... penger er sosiale. De samler seg der det er mange av dem fra før». Slike dilemmaer ønsker jeg å få debattert.

Hva synes du om den pågående valgkampen?
– Det er meningsløst å kun fremheve seg selv og sitt eget parti. Når politikerne prøver å overgå hverandre ved å fremheve egne ideer, samtidig som de rakker ned på andres, kan debattene minne mer om barnslig krangling enn om seriøs diskusjon. Et av målene med boka mi er å skjære gjennom slik krangling, og få både politikere og velgere til å reflektere over hvilke løsninger som er ønskelige. Og bruke konstruktiv dialog til å komme fram med løsninger.

Tar du også for deg årsakene til at det er store politiske motsetninger?
– Ja. Jeg er mest opptatt av de globale utfordringene, og i denne boka setter jeg dette hovedsakelig i et økonomisk perspektiv. Jeg stiller blant annet spørsmål om økonomisk vekst eller lavere forbruk? Jeg drøfter temaet om konkurranse eller samarbeid? Og skal vi eie eller forvalte naturen? Jeg er inspirert av Selma Lagerløf, som ofte la fram vanskelige dilemmaer i sine bøker, og som kom til overraskende løsninger.
 
Hvilken bok har betydd mest for deg?
– «Shikasta» av Doris Lessing. I korte trekk handler den om hvordan man med ideelle og gode mål greier å rote seg bort på veien.

Hva gjør deg lykkelig?
– Meningsfylt arbeid sammen med andre.

Hvem var din barndomshelt?
– Det må være Fantomet.

Hva gjør du når du skeier ut?
– Da setter jeg meg rolig ned på verandaen og nyter fuglesangen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?
– Jeg er ikke så opptatt av demonstrasjonstog lenger. Men hvis det skulle gå et tog med parolen «Få skolen tilbake til lærerne», så ville jeg nok delta.

Er det noe du angrer på?
– Jeg har helt sikkert gjort en del dumt gjennom tidene, men jeg angrer ikke på de valgene som er gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?
– Statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Så kunne vi fått en god prat om norsk skolepolitikk.


paul.norberg@dagsavisen.no

Annonse