En høgskole i vekst

Annette Veberg Dahl er prorektor ved Høgskolen i Østfold i en spennende tid. Skolen ekspanderer på flere fronter, og årets søkertall økte med hele 19 prosent, mens tallene på landsbasis lå på rundt 9 prosent.

Hvem: Annette Veberg Dahl
Hva: Prorektor ved HiØ, med doktorgrad innen kjemiske målemetoder for oksidasjon av mat
Hvorfor: HiØ har blitt tildelt 75 nye studieplasser til neste skoleår

Dette året opplevde HiØ en stor oppgang i søkertallene - er dette utelukkende på grunn av koronakrisen?
– Det er nok en medvirkende årsak, men vi har et helt nytt studium – bachelorstudium i paramedisin – som vi fikk svært mange søkere til, med over 20 søkere per studieplass. Dette studiet var i år høgskolens mest populære.

Hva er paramedisin? 
– En paramedisiner er i utgangspunktet en som ikke er lege, men som gjennomfører akuttmedisin eller psykososial hjelp. Dette kan være ambulansepersonell, radiografer, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer eller vernepleiere. De som utdanner seg innen paramedisin har en lang skolegang, og vil være skolert til å takle krevende og stressende situasjoner hvor kompetanse kan bety forskjellen mellom liv og død.

Er du fornøyd med antallet nye plasser dere har blitt tildelt? 
– Ja, det er flott at vi fikk 75 nye studieplasser. Vi søkte også om å få 20 nye rekrutteringsstillinger, men fikk kun 5 nye. Jeg skulle gjerne sett at vi fikk flere rekrutteringsstillinger, da disse er viktige for oss med tanke på å styrke forskningen og utdanningene våre.

Er helsefag særlig viktig i disse tider?
– Ja, absolutt. Og det er flott at flere ønsker å jobbe innenfor helsefag. Det er mange spennende jobber innen dette feltet og et stort behov for at flere velger disse utdanningene.

Vil den nye masterutdanningen i grønn energiteknologi være et steg i en grønnere retning?  
– Ja, den vil bidra til at vi får uteksaminert kandidater til samfunnet med kunnskapen vi behøver for å løse flere av fremtidens utfordringer i forbindelse med det grønne skiftet.

Hva vil dette bety for forskningsmiljøet i Fredrikstad?
– Det er et riktig og viktig steg videre for å øke vår kunnskap på området og bidra til forskningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.                                                                                                    

Hva er HiØs sterkeste side som kunnskapsinstitusjon? 
– Vi leverer kompetanse innen et bredt spekter av fagområder som vår region har stort behov for, og vi er gode på å samhandle med regionale aktører om våre utdanninger. Vi har evnen til å snu oss etter hva samfunnet har behov for. Nylig fikk vi tildelt 2,9 mill. kroner slik at vi kan lage nettbasert etterutdanning innenfor IKT for permitterte/oppsagte i forbindelse med koronakrisen.

Hvordan ser du for deg at HiØ utvikler seg det neste tiåret?
– Vi vil ha akkreditert to ph.d.-utdanninger, -den første vil bli innen det digitale samfunn. Det er et av våre satsingsområder der vi forsker på hvordan digitalisering endrer og påvirker vårt samfunn. Vi vil også ha en enda mer sentral rolle innen språkopplæring, og et senter for fremragende utdanning.

Du har nå vært prorektor ved HiØ i et snaut år - hva er det mest spennende med stillingen?
– Å få nye utfordringer og være med på å lede høgskolen i den retningen jeg mener er riktig. Vi skal levere fremtidsrettede utdanninger som samfunnet har behov for. Å ha muligheten til å løfte blikket og tenke strategisk er noe som trigger meg.

Og det mest krevende?
– I perioder med mye arbeid, er det krevende å skulle stille opp 100 prosent både på arbeid og hjemme.

Hvilken bok har betydd mest for deg?
– Jeg er glad i å lese, men det er ingen bok som har stor betydning for meg.

Hva gjør deg lykkelig?
– Hyggelige aktiviteter sammen med familien og venner. De små fine øyeblikkene i hverdagene med barna setter jeg også stor pris på.

Hvem var din barndomshelt?
– Da jeg var 3-4 år så var det vel Anette Bø. Hun gikk så fort på ski, og siden vi har samme fornavn, så var det lett å se for meg at jeg var henne når jeg hadde ski på beina.  

Hva misliker du mest ved deg selv?
– At jeg er lite impulsiv.

Hva gjør du når du skeier ut?
– Jeg skeier sjelden ut, men kan dra på en eksklusiv restaurant og spise tre-retters middag med god vin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?
– Saker som har stor innvirkning på miljøet eller barnas fremtid.

Er det noe du angrer på?
– Jeg er ikke en person som angrer på avgjørelser eller valg jeg har tatt. Jeg tenker det er viktig å ta lærdom av feil, og ha dem med seg i bagasjen når valg skal tas senere i livet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?
– En god venninne.

LES OGSÅ: «75 flere studieplasser til Østfold»