Drøyt 400 Østfold-elever sluttet på videregående forrige skoleår

3,6 prosent av elevene ved de videregående skolene i Østfold, sluttet i løpet av skoleåret 2018/19. – Å slutte på skolen er et alvorlig valg, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 3,6 prosent av Østfold-elevene, i alt drøyt 400 personer, sluttet mellom 1. oktober og skoleårets slutt uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram.

Elever som i løpet av skoleåret bytter utdanningsprogram eller skole, regnes ikke med i statistikken.

– Tettere oppfølging

Tallene fra Østfold er høyere enn landsgjennomsnittet på 3,4 prosent. Totalt for alle fylker, sluttet 6.435 elever i løpet av 2018/19.

– Å slutte på skolen er et alvorlig valg for den enkelte elev, men også for samfunnet. Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Les også: 3.400 elever gikk ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng i 2019

Størst frafall på yrkesfag

Statistikken viser ellers at det er langt flere som slutter på yrkesfag enn studieforberedende i løpet av året. Totalt sluttet 6 prosent av yrkesfagelevene og 2 prosent av elevene på studieforberedende i skoleåret 2018–19.

– En av tilbakemeldingene vi får, er at elevene på yrkesfag synes skolehverdagen er for teoretisk, og at de får spesialisert seg for sent. Dette gjør vi noe med. Fra neste høst gjør vi de største endringene for yrkesfagutdanningene siden Kunnskapsløftet i 2006, sier Sanner.

– Det blir en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med. Flere fag blir også mer praktiske, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Les også: Gratisvaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse ga stor effekt (Demokraten+)

Færrest i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er fylket som har det laveste totale frafallet med 2,7 prosent, mens Finnmark har det høyeste frafallet med 4,8 prosent.

Oslo skiller seg også ut. Fylket har landets nest laveste frafall på studieforberedende med 1,6 prosent av elevene, samtidig som frafallet blant yrkesfagelevene er desidert høyest i landet med 8,2 prosent.