Dømt for innbrudd på rådhus, bedrifter og skoler på Østlandet

To menn kom seg unna med nesten 250 PC-er fra offentlige og private bygg. Mye av tyvegodset er fortsatt borte.

Den 28. mars i år brøt to menn seg inn i Moss rådhus og stakk av med 29 bærbare PC-er, deriblant ordførerens.

Dagen etter ble de pågrepet i Oslo. Politiet fant igjen PC-ene i en AirBnB-leilighet i hovedstaden, sammen med en rekke andre PC-er som viste seg å være stjålet.

Nå er begge dømt til fengsel. Den ene fikk tre år bak lås og slo, mens den andre fikk tre år og én måned.

Dette bildet tatt fra et overvåkingskameraene viser de to mennene under innbruddet på Moss rådhus.
Foto: Politiet Dette overvåkingsbildet viser de to mennene under innbruddet på Moss rådhus.

Millionbeløp

Oslo tingrett slo fast at tyvegodset som de to mennene kom seg unna med i Norge hadde en samlet omsetningsverdi på minst 1,6 millioner kroner. Dette gjaldt i all hovedsak nesten 250 bærbare PC-er (se oversikt i faktaboks).

Påtalemyndigheten fremmet også sivile erstatningskrav mot de to tiltalte, på vegne av en del av de fornærmede og deres forsikringsselskaper. Dette beløpet var på over 2,1 millioner kroner, og inkluderte skade på bygg i forbindelse med innbruddene.

LES OGSÅ: Innbruddsalamen var skrudd av da tyvene kom til Moss rådhus (DA+)

Ble fraktet ut av Norge

Verdigjenstandene ble stjålet på to ulike turer til Norge. Den første turen skjedde i tidsrommet 1. til 10. mars. Da oppbevarte mennene tyvegodset i en AirBnB-leilighet i Asker.

På forhånd var det avklart med en person i Sverige at tyvegodset skulle leveres til en sjåfør i Norge, som skulle frakte dette ut av landet - til Serbia, ifølge mennenes forklaringer.

Noen dager etter at de hadde forlatt Norge og reist hjem til Sverige, mottok de minst 230.000 svenske kroner kontant fra kontakten deres i Sverige. Verken PC-ene eller kontantene fra denne turen er kommet til rette.

Politiet beslagla 97 bærbare PC-er i en Airbnb-leilighet i Oslo, som blant annet stammet fra Moss rådhus.
Foto: Politiet Politiet beslagla 97 bærbare PC-er i en Airbnb-leilighet i Oslo, som blant annet stammet fra Moss rådhus.

Profesjonelt gjennomført

Politiet og tingretten slo fast at mennene i forkant av hvert innbrudd hadde gjennomført rekognoseringsarbeid på de ulike stedene.

De kom så tilbake til åstedene i bil etter stengetid, i de fleste tilfeller med stjålne registreringsskilter påmontert. De var iført mørke klær, finlandshette og hansker for å unngå å bli gjenkjent eller å etterlate spor. De hadde også med seg brekkjern og skrujern for å bryte seg inn, og poser eller sekker for å fylle opp med tyvegods.

– Handlingene fremstår for retten i hele tatt som temmelig planmessige og profesjonelle, slo Oslo tingrett fast.

De to mennene innrømmer å ha stått bak alle innbruddene, men nekter for at det var hensikten med å dra til Norge på den ene turen.
Foto: Privat Begge mennene har lange kriminelle rulleblad fra Sverige. De er blant annet dømt for volds- og vinningskriminalitet. De to har også begått lovbrudd sammen tidligere.

Hevdet de første innbruddene skyldtes pokergjeld

Mennene innrømte å ha begått alle innbruddene, men hevdet innbruddene under den første turen til Norge ikke var planlagt. Forklaringen de ga var at de var turister som skulle besøke noen bekjente, og at kriminaliteten startet spontant da den ene av dem mottok en trussel knyttet til betaling av pokergjeld i Sverige.

Denne forklaringen trodde ikke tingretten på.

– Retten viser til at de straffbare handlingene startet nærmest umiddelbart etter ankomst til Norge, og at handlingene ble gjennomført svært hyppig, relativt planmessig og med en viss profesjonalitet som nevnt ovenfor, konkluderte de.

LES OGSÅ: Her er tyvene på vei til å bryte seg inn i Moss rådhus (DA+)