Domstolene forberedt på at saker må avlyses og utsettes som følge av koronaviruset

Gjør fortløpende vurderinger av smittesituasjonen med tanke på gjennomføring av rettssaker.

– Foreløpig har ingen saker hos oss blitt avlyst, men det kan absolutt skje at de må det som følge av sykdom. Enn så lenge går alle saker som oppsatt, forteller administrasjonssjef for Fredrikstad tingrett og Halden tingrett, Wendla Dehli Evensen til Demokraten.

Hun opplyser at de har iverksatt flere tiltak for å håndtere koronavirus-situasjonen, og begrense smittefaren.

– Det er helt elementære ting som å henge opp oppslag i lokalene våre, sette ut antibac, unngå håndhilsing og den typen ting. Fra i dag blir det også lagt opp til hjemmekontorløsning for de som ikke har berammede saker i retten, sier Dehli Evensen torsdag.

Les også: Sykehuset Østfold Kalnes og Moss har innført adgangskontroll

Ingen skolebesøk

Videre har tingrettene i Fredrikstad og Halden inngått avtale med politiet om bruk av video i saker der personer skal fremstilles for varetektsfengsling, for å unngå å spre eventuell smitte.

– Vi tar heller ikke imot besøk fra skoleklasser slik situasjonen er nå. Ellers følger vi Folkehelseinstituttets anbefalinger nøye, og domstoladministrasjonen har også egne retningslinjer som vi innordner oss, sier Dehli Evensen.

nettsidene til Norges Domstoler er det publisert generelle retningslinjer som gjelder for alle domstolene rundt om i landet. De går blant annet på at alle aktører i kommende rettssaker som er sykemeldt, i karantene eller mistenkt smittet av koronaviruset må holde seg hjemme, og melde fra til den aktuelle domstolen så raskt som mulig.

Kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen opplyser at alle rettssaker i norske domstoler går som planlagt inntil det blir gitt beskjed om noe annet.

– Hvis det oppstår situasjoner lokalt, som for eksempel at medarbeidere blir syke, gjøres det vurderinger av smittesituasjonen lokalt, sier Brox til Demokraten.

Les også: Forsikringsselskap fraråder utenlandsreiser

Administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen ved Fredrikstad tingrett og Halden tingrett.
Foto: Fredrikstad tingrett

Administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen ved Fredrikstad tingrett og Halden tingrett. Foto: Fredrikstad tingrett

– Forberedt på alt

Derfor utelukker han ikke at rettssaker kan bli omberammet flere steder i tida som kommer.

– Slike avgjørelser må eventuelt gjøres i samråd med smittevernmyndighetene, men vi er forberedt på alt, og har daglige møter der vi fortløpende vurderer situasjonen, sier Brox.

– Det er viktig å understreke at vi følger alle råd og oppfordringer fra Folkehelseinstituttet om å redusere kontaktpunkter for å forebygge smitte, og derfor bes alle våre ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra, om å gjøre det, legger han til.

Vitnestøtte på vent

Vanligvis har flere norske domstoler et samarbeid med Røde Kors om vitnestøtte, men dette programmet er suspendert fra begge parter slik situasjonen er nå. Dette gjelder også i Fredrikstad og Halden.

– Vi vil passe på at vitnestøttene våre ikke blir utsatt for smitte, så dette er innstilt inntil videre, bekrefter Wendla Dehli Evensen.

– Vi har gode interne rutiner, og tar de forholdsregler vi må ta i en slik situasjon. Dette påvirker oss alle, og hos oss har vi nå heller ingen reisevirksomhet, og alle planlagte kurs i tida framover er avlyst. Også en del kompetansehevingstiltak er satt på vent på ubestemt tid, avslutter hun.