Dødsfallet i Fagerliveien opp i bystyret

I en interpellasjon til Moss bystyres møte 21. mai, stiller Gretha Kant (H) spørsmål til ordføreren i forbindelse med dødsfallet som ble oppdaget i Fagerliveien i april. En 48 årig mann hadde da ligget død i den kommunale leiligheten siden romjula.

- Jeg håper på et konstruktivt svar fra ordføreren, slik at vi kan slippe at flere blir liggende døde i sine egne leiligheter, sier Gretha Kant (H). "De boligene vi har i Fagerliveien tilhører en type forsterkede boliger, husbankfinansiert, og som ble bygget for å tåle ekstra slitasje fra beboere som trenger bistand til å bo. Ordfører, er det nå slik at vi har valgt å tilby disse boligene også til andre grupper? Har vi sluttet å gi tjenester til dem som bor i disse leilighetene?" spør Gretha Kant i sin interpellasjon.

Klar forutsetning

- Da boligene i sin tid ble bygd, var det en forutsetning at beboerne skulle være mennesker som trenger hjelp for å bo. Hvis det er beboere der som ikke ønsker å ta i mot kommunal bistand, så burde de vært tilbudt boliger andre steder. En del mennesker greier ikke å ta vare på seg selv, og de kan være en fare for både seg selv og andre. Da er det et offentlig ansvar å forsøke å ta vare på dem så godt det er mulig. Ingen skal være nødt til å dø ensomme, uten at noen savner dem i løpet av flere måneder, sier Gretha Kant.
Hun synes det er trist og tragisk at det skjer dødsfall i kommunale boliger, som ikke blir fanget opp av de offentlige tjenestene.
- Det bør være tverrpolitisk enighet om å få plass en bedre oppfølging for brukerne av de kommunale boligene, og jeg håper at ordføreren vil jobbe for å få dette til, sier Gretha Kant.

- Alle kan si nei

Kommunalsjef Gro Gustavsen i Moss kommune forteller at kommunale leiligheter i Moss blir tildelt ut fra søknader.
- Vi kan ikke påtvinge noen å ta i mot kommunal bistand. I noen tilfeller kan personer ha behov for hjelp i den fasen da de får tildelt en bolig, men de kan siden takke nei til kommunal bistand. Dødsfallet i Fagerliveien var en svært tragisk hendelse, men vi har heldigvis et godt system som fanger opp slike tilfeller. Men for dem som ikke ønsker hjelp, er det dessverre vanskelig å gripe inn med forebyggende tiltak, sier Gro Gustavsen.
Hun fortalte tidligere til Moss Avis at Fylkesmannen var involvert, og at "... de vil granske saken, og dersom de finner noe kritikkverdig ved vårt arbeid, så vil vi selvsagt få melding om det". Kommunikasjonssjef Liv Ødegaard hos Fylkesmannen forteller nå at de verken har fått noen henvendelser om denne saken, og at Fylksmannen heller ikke har tatt noe eget initiativ for å granske forholdene rundt dødsfallet.