Disse vil bli politimester i Oslo

Sju personer har søkt på stillingen som politimester i Oslo.

Blant søkerne er visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo og avdelingsdirektør Beate Gangås i PST.

Listen over søkere ble offentliggjort tirsdag.

Tidligere politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, overtok som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1. juni. Vandvik (52) er konstituert som politimester i Oslo. Han har tidligere vært politimester på Romerike.

Gangås (56) er jurist og tidligere politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Hun har også blant annet hatt flere lederstillinger i Oslo-politiet, og har vært konstituert politimester i Østfold i 2010, ifølge Politiforum.

Også Terje Nybøe (55) er blant søkerne. Han er i dag førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, en stilling han har hatt i siden 2008. I denne perioden har han også vært vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt i halvannet år. Nybøe har også vært fem år i Beredskapstroppen.

Øvrige søkere: Musa Matoshi (44), Thorbjørn Gaarder (63), Tor Gulbrand Heni (18) og Johan Martin Welhaven (56).