Disse tiltakene fikk penger av ungdommens bystyre i 2019

Natur og Ungdom og Nøkkeland skole er blant vinnerne av UBMs pengepott.

Hvert år deler ungdommens bystyre (UBM) ut 100.000 kroner til tiltak for barn og ungdom i Moss kommune og 20.000 kroner til rusfrie arrangementer.

I 2019 ble følgende tiltak bevilget penger:

Samspillbandet: 10 000 kroner.
Punkt Ø: 13 000 kroner.
Moss Frivillighetssentral: 15 300 kroner.
Natur og Ungdom: 6 000 kroner.
Ramberg skole: 7 500 kroner.
Ingen organisasjon: 14 400 kroner.
Flerkulturell kvinnegruppe: 11 000 kroner.
Rampa fritidsklubb: 7 650 kroner.
Nøkkeland skole: 15 000 kroner.

– I år har vi prioritert søknader som fremmer inkludering og ungdomsengasjement – og søknader som bidrar til å skape trygge møtesteder for unge, sier UBM-leder Sofie Thelin.

Til sammen kom det inn 13 søknader for til sammen over 600.000 kroner.