Disse riks- og fylkesveiene skal asfalteres

Statens vegvesen skal asfaltere for 131 millioner kroner i Østfold i år. Sjekk hvilke veier i Moss og omegn som blir oppgradert her.

I år skal i alt 76 kilometer med fylkesvei i Østfold få nytt dekke. Dette bruker Østfold fylkeskommune 93 millioner kroner på.

– God standard på veidekket er viktig for sikkerhet og fremkommelighet på Østfold-veiene. Etter vårens erfaringer ser vi enda tydeligere behovet for å prioritere langsiktig slik at levetiden på veidekket økes. Det vil være med på å gjøre det til en bedre opplevelse å ferdes på våre fylkesveier, sier Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold.

I tillegg til ny asfalt, skal det også brukes 19,5 millioner kroner på veimerking på riks- og fylkesveiene i Østfold i år.

Kan bli mer kø på riksvei 19

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

I Moss er det først og fremst riksvei 19 som skal få et nytt lag med asfalt, nærmere bestemt strekningen Kransen-Kanalbrua.

Det kan føre til ekstra mye kø.

– Asfaltarbeidet vil gi bedre og tryggere veier, men vi ber bilistene om å være tålmodige. Regn med at du bruker litt lengre tid på reisa mens arbeidet pågår, sier prosjektleder Kari Svingheim i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Sju strekninger i mossedistriktet

I tillegg til nevnte riksvei 19, vil følgende veistrekninger i mossedistriktet få ny asfalt i år:

▪ Raukerud - fylkesgrensa til Akershus (E6)

▪ Patterød - Nøkkeland (E6)

▪ Halmstad - Missingmyr (E6)

▪ Balke - Noatun (RV333)

▪ Tomb - Karlshus (FV354)

▪ Svinndal - Nordby (FV115)

Dette kartet viser strekningene på riks- og fylkesveier som skal få ny asfalt i løpet av 2019.
Foto: Statens vegvesen