Dette er Ap, Sp, MDG og Sp enige om i det nye Viken-fylket

De rødgrønne partiene i Viken vil lage et helt nytt og sømløst kollektivtilbud for hele fylket – som de om to år vil søke om å få oppløst.

Fra 2020 blir Akershus, Buskerud og Østfold til gigantfylket Viken, som samlet vil få et innbyggertall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo. Med sine 51 kommuner vil Viken også bli det 6. største fylket i areal.

Nå har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne blitt enige om en politisk plattform for de neste fire årene.

Les også:Rødgrønt fylkesråd vil oppløse Viken og stoppe E18-planer

Her har de blant annet blitt samlet seg om følgende punkter:

* Et nytt, felles kollektivsystem

* Gratis skolemat til 40.000 elever i videregående skole

* Ambulerende tannhelsetjeneste

* Og en modell for et mer seriøst arbeidsliv, slik Oslo kommune har Oslo-modellen, og Trondheim kommune har Trondheim-modellen.

Les også: Høyre kan ende opp med makt i kun tre av Norges 20 mest folkerike kommuner

Vil oppløse Viken

Men partiene er også enige om at de ønsker å oppløse fylket, sier Senterpartiets førstekandidat for Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

– Ja. Vi er enige om å sende en søknad om å oppløse Viken om de rødgrønne vinner valget om to år. Vi er enige om at Viken er en håpløs konstruksjon. Både Trygve Salgsvold Vedum og Jonas Gahr Støre har sagt at de er åpne for å reversere sammenslåtte fylker hvis fylkene selv ønsker det, sier Tvinnereim.

– Men nå har dere blitt enige om å sammenstille kollektivtilbud, og en rekke andre felles løsninger for Viken, og så vil dere løse opp det nye fylket igjen ved første anledning. Er ikke det litt rart?

– Det er ikke så komplisert som det kan høres ut som. Viken skal fortsatt styres i minst fire år til. Det er vi innstilt på å gjøre. Det betyr at vi må vedlikeholde veier i indre Østfold og utvikle kollektivtilbudet rundt Oslo, og vi er uansett enige i mange av samferdselsløsningene rundt Oslo. At vi får på plass en del slike samarbeidsløsninger er viktig uansett, og det er naturlig at de videreføres selv når Viken oppløses, sier Tvinnereim.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Klar for fakkeltog

Tonje Brenna fra Ap blir ny fylkesrådssleder i Viken. Hun var ikke i valgkampen for å bruke krefter på å løse opp Viken, men forsvarer likevel enigheten nå. Brenna mener mange av de fellesløsningene som partiene er enige om for Viken, vil stå seg selv om fylkessammenslåingen blir reversert.

– Uansett hva Stortinget bestemmer seg for etter 2021 så skal Viken eksistere i fire år, og vi i de fire rødgrønne partiene er enige om hva vil gjøre med fylket i de fire årene, sier Brenna.

– Men gir det mening å lage et stort felles kollektivsystem for Viken, for så å skrote Viken ved første anledning? Hva skjer da med fellesløsningene?

– Vi skal gjøre vårt beste for de menneskene som bor i Viken, og de bor der uansett om vi endrer fylkesgrensene igjen om fire år. Vi har ambisjoner om å lage et sømløst kollektivtilbud i hele regionen, og om noen vil reversere det systemet om fire år, så er jeg villig til å gå i fakkeltog mot det. Vi er en landsdel med pendlere som trenger å reise enklere, sier Brenna.

Les også: Her kutter byrådet hjelpetiltak for hiv-smittede

Bygger ikke fylkeshus i Sandvika

Tvinnereim mener også at mange av de felles løsningene som nå vedtas for Viken kan beholdes, selv om en går tilbake til den gamle fylkesstrukturen. Samtidig er hun opptatt av at de delene av regionreformen som ikke er igangsatt ennå bør legges på is inntil videre.

– Vi skal ikke bygge fylkeshus i Sandvika, og vi skal ikke selge fylkeshusene i Drammen og Sarpsborg, sier Tvinnereim.

Hun viser samtidig forståelse for at nyheten om en planlagt oppløsning av det nye fylket skaper uro blant mange offentlig ansatte i Viken.

– Vi skal finne smidige løsninger for de ansatte. De skal få ro og forutsigbarhet. Det betyr at jobbgarantien som de har med seg inn i Viken-fylket, også vil gjelde ved en reversering. Disse prosessene skal skje i tett dialog med de ansatte, og jeg skjønner at dette skaper uro. Den er jeg opptatt av å minimere.

Les også: En forstad bygd på søppel og møkk

Et fylke – én pris

På samferdselsfeltet vil det nye fylkesrådet ta initiativ til å utvikle et felles billettsystem med Oslo for hele Viken. Målet er rimelige og enkle overganger og å fjerne de kunstige grensene dagens sonesystem fører til.

– Flere av partiene har gått til valg på et fylke – én pris. Det er vi nå enige om, sier Camilla Eidsvold fra SV.

Plattformen er dog ikke like krystallklar som Eidsvold.

Der står det at Viken i samarbeid med Oslo vil vi redusere kollektivprisene betydelig. Det er ikke oppgitt hvor mye prisene skal reduseres med.

– Vi ønsker en pris som gjør det billigere å ta buss enn å kjøre gjennom en bomring. I Østfold kan ungdom reise fylket rundt for 30 kroner, og et månedskort koster 300. De nye prisene bør ikke bli noe dyrere enn det, sier Eidsvold.

Uklart om Ruter

Partiene er også enige om er at de skal eie sitt eget kollektivselskap.

– Om det selskapet skal bli en del av Ruter, eller om vi velger en annen løsning, må utredes og vurderes. Dette må vi gjøre sammen med Oslo og Vy, sier Tonje Brenna.

Forutenom veier og kollektivtransport, har fylkene i dag ansvar for tannhelse.

– Vi er enige om at vi skal ha et like godt tilbud som i dag, og i kommuner der det er langt til nærmeste tannlege vil prøve ut et ambulerende tannpleietilbud som kan komme der folk bor, sier Brenna.

Gratis skolemat

Fylkene har også ansvar for videregående opplæring. Samlet er det 75 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi med til sammen 40.000 elever.

– I Viken vil alle elevene på videregående skole få et gratis skolemåltid. Vi vil også bevare dagens skolestruktur, og så vil vi ha inntakssystem som gir elevene anledning til å gå på nærskolen og ikke utsettes for mer konkurranse, sier Brenna.

Viken er sterkt imot regjeringens forslag om karakterbasert opptak, eller fritt skolevalg, som vil fjerne fylkenes mulighet til å lage inntakssystem etter nærskoleprinsippet.

– Med Høyres forslag risikerer elever å bli konkurrert ut av sin egen nærskole fordi noen andre har bedre karakterer.  På steder som Gol og Ål vil det få ganske store konsekvenser, sier Ap-politikeren og legger til:

– Dette er også et av de minst konsistente forslagene til regjeringen. Først skal de tvangsammenslå fylker, for så å ta fra oss myndighet om en av de viktigste oppgavene vi har, nemlig å bestemme over de videregående skolene.

En del av formuleringene knyttet til de store investeringer er ikke spesielt detaljerte. Det forklarer Brenna med at Viken ikke har oversikt over egne budsjetter ennå.

–  Vi vet ikke hva vi har å rutte med ennå. Viken som fylke har ikke fått en tildeling fra regjeringen ennå. Det kommer først i statsbudsjettet for 2020, som blir kjent på mandag. Våre egne budsjetter styrer vi ikke før 2021. Vi er litt bekymra for hva regjeringen ender opp med å gi oss. De tapte jo dette fylket som de hadde laget for å vinne.