Det blir ingen bru fra Jeløy til Horten

Gisle Haakonsen i «Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy» jubler etter at Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet om å skrinlegge planene om å utrede bru som erstatning for fergeforbindelsen mellom Moss og Horten.

 

Av Paul Norberg

Det er ikke ofte at en aksjonsgruppe greier å vinne en kamp mot et veiprosjekt i Norge. Men etter fem års arbeid har hele lokalsamfunnet i Moss og Horten fått lønn for strevet. Etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var på glid rett før han gikk av, fulgte den nye samferdselsministeren, Jon Georg Dale, raskt opp forgjengerens tvil om bruprosjektet. Vi sendte et brev til Dale allerede den dagen han ble innsatt som statsråd, og det tok ikke lang tid før stoppordren kom, sier Gisle Haakonsen (bildet).

Gilse Haakonsen i "Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy" har jobbet i fem år for å stanse bruprosjektet mellom Horten og Jeløy. Nå har aksjonsgruppa fått fullt gjennomslag.
Foto: FOTO: KENNETH STENSRUD

Meldingen fra Samferdselsdepartementet (SD) er at en fast forbindelse som erstatning for Bastøfergene inntil videre er uaktuell.

Seier for natur- og friluftsinteressene

«SD legger til grunn at det ikke er aktuelt med en tilleggsutredning for en mulig fast forbindelse mellom Moss og Horten nå. Vegdirektoratet vil kunne ta saken opp på nytt senere dersom det kommer ny informasjon som tilsier behov for en tilleggsutredning», skriver avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus i et brev til Vegdirektoratet. Brevet er datert 16. oktober i år.

– Dette er en seier for natur- og friluftsinteresserte, siden nasjonalt verdifulle områder nå sikres. Dette er også en seier for innbyggerne i Moss som nå slipper å få 47.000 biler i døgnet inn Jeløy- og Mosseområdet. Det er også en seier for alle som mener at 80 milliarder kroner kan brukes på viktigere prosjekter fremover, sier Gisle Haakonsen.

Blir aksjonsgruppa nedlagt nå?

Aktiviteten blir lagt på is, men vi kommer til å være klare til kamp igjen på kort varsel hvis det skulle komme politiske signaler eller vedtak som gjenopptar bruprosjektet til Jeløy, sier Håkonsen. Han understreker at aksjonsgruppa ikke er prinsipielt mot nye veiprosjekter, og fremholder at det bør komme en løsning i Moss med riksvei 19 under byen og ut til E6, og at mer miljøvennlige ferger mellom Moss og Horten bør være en del av løsningen.

- Gledens dag


Ordfører Hanne Tollerud (Ap) følger opp, og kaller dette for en gledens dag.
- Det var godt å se at dette prosjektet nå blir skrinlagt. Og jeg regner med at det er for godt.
- Tror du at denne beslutningen å skrote fastlandsforbindelsen med Horten vil føre til en raskere løsning for Riksvei 19 gjennom Moss?
- Jeg vil ikke forkuttere noe, men forutsetningene til Statens vegvesen er i alle blitt bedre. Så nå håper jeg at de vil sette ressurser og krefter inn på å finne en god løsning for Riksvei 19, sier Hanne Tollerud.

– Grei avklaring

Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen (SVV) Region øst forteller at Statens vegvesen fikk i oppdrag i 2011 å utarbeide en KVU (Konseptvalgutredning) om en fast krysning av Oslofjorden. Det var mange forhold rundt en fast forbindelse som det var nødvendig å utrede videre, og SVV foreslo derfor en tilleggsutredning for å vurdere forhold som blant annet kostnader, risiko og sårbarhet.
Nå har Samferdselsdepartementet gitt beskjed om det ikke er aktuelt med slik tilleggsutredning, og det forholder vi oss naturligvis til, sier Lund.
– SVV har  lagt ned betydelig arbeid i utredningsarbeidet. Hvordan oppleves det å få en stopp-ordre?
– Dette er grei avklaring fra departementets side. Når vi legger fram en KVU, så er det nettopp fordi myndighetene skal ha et godt grunnlag å fatte en endelig beslutning på. Det har vi fått nå. Og det tar vi til etterretning, sier Per Morten Lund.

– Døråpner

Gisle Håkonsen roser hele Østfoldbenken på Stortinget  for positiv medvirkning til å få stanset bruprosjektet.
– Jeg vil takke alle lokalpolitikere som har støttet oss, og uten full støtte og oppmuntring fra byens befolkning hadde vi ikke klart å vinne fram, sier Håkonsen.
Han viser til at Tage Pettersen (H), Ulf Leirstein og Erlend Wiborg (begge Frp) har vært gode døråpnere, slik at aksjonsgruppa har fått mulighet til å snakke direkte til Samferdelskomiteen og representanter fra Samferdselsdepartementet.

Fortgang for Riksvei 19


– Jeg vil returnere rosen til «Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy», sier Tage Pettersen. Dette er en gruppe mennesker som har engasjert seg kraftig, og som har opptrådt ryddig i sin kamp mot fast fjordkrysning.
Nå håper jeg det blir fortgang i arbeidet med å finne en løsning for riksvei 19 gjennom Moss. For Statens vegvesen har fått avsatt penger i statsbudsjettet til å gjøre utredninger. Når det endelig er avklart at det ikke blir bru eller tunnel, og når SVV har fått penger til utredning, så åpner det seg  gode muligheter for en raskere avklaring, mener Tage Pettersen.