Viken – et politisk misfoster

LEDER: Det er positivt at både Ap og Sp er enige om å sende en søknad om å oppløse Viken hvis de rødgrønne vinner valget om to år, under forutsetning at fylkene selv ønsker en oppløsning.

Det er uhyre vanskelig å finne en politiker som vil si noe positivt om den merkeligste sentraliseringen i Norge; sammenslåingen av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud til Viken. Selv Østfolds fylkesordfører, Ole Haabeth, som har vært sentral i arbeidet med sammenslåingsprosessen, sier nå i et intervju med Dagsavisen Demokraten at « ... hele reformen har trynet totalt». Det er sterke ord fra en politiker, som lojalt har jobbet for den sammenslåingsprosessen som Frp-/Høyre-regjeringen har presset fram.

Det er positivt at både Ap og Sp er enige om å sende en søknad om å oppløse Viken hvis de rødgrønne vinner valget om to år, under forutsetning at fylkene selv ønsker en oppløsning. Det er også svært bra at planene om å bygge et nytt, gigantisk fylkeshus i Bærum nå blir skrinlagt, og at det ikke lenger er aktuelt å selge fylkeshusene i Sarpsborg og Drammen. Men i de fire neste årene vil Viken uansett bli driftet som et fylke. Og det er ikke sikkert at det blir helt enkelt å reversere fylkessammenslåingen, selv om de fleste i dag rister på hodet av sentraliseringpolitikerne i regjeringen.

Viken fylke vil ha omkring 1,2 millioner innbyggere. Ved årets fylkestingsvalg var det drøyt 963.000 stemmeberettigede, og 59 prosent av dem puttet sin valgseddel i stemmeurnen. Det er to prosentpoeng lavere enn i Norge som helhet. Nær 10.000 av disse stemmene var for øvrig blanke.

Selv om Viken kan bli skrotet som eget fylke, har det nye fylkesrådet tatt initiativ til å utvikle et felles billettsystem for kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Målet er «et fylke – én pris», og et ønske om å fjerne de kunstige grensene som dagens sonesystem fører til. Dette er et positivt tiltak, som bør kunne opprettholdes, uansett om Viken består eller ikke. Mange pendlere reiser over dagens fylkesgrenser, og billettprisene må gjøre det billigere å ta buss enn å kjøre bil gjennom en bomring. Det vil kunne gi en klimagevinst, og samtidig sikre økonomisk forutsigbarhet for pendlerne.